Free – Food

Free – Food

Organizácia Free – Food mapuje organizácie, ktoré prichádzajú do kontaktu s darovanými potravinami. Prosíme o vyplnenie dotazníku, ktorého cieľom je zistiť, aká je vo Vašom regióne aktuálna situácia s darovaním potravín od obchodných reťazcov charitatívnym organizáciám (CHO). Tento prieskum je iniciatívou občianskeho združenia Free – Food – Jedlo pre všetkých, ktoré sa dlhodobo venuje téme plytvania potravinami. Cieľom je zlepšenie a zefektívnenie distribúcie darovaných potravín z obchodov k organizáciám, ktoré pracujú s ľuďmi v núdzi.

Od roku 2017 legislatíva obchodníkom umožňuje darovať nepredané potraviny (aj po uplynutí dátumu minimálnej trvanlivosti) Potravinovej banke Slovenska alebo CHO, ktoré sa po splnení hygienických kritérií registrujú. Z posledných dostupných dát z roku 2016 by takýchto potravín malo byť na Slovensku až 15 000 ton. V praxi sa ale často stretávame buď s nevedomosťou o tejto možnosti alebo ešte častejšie s finančnými, personálnymi alebo časovými bariérami, ktoré nedovoľujú CHO sa registrovať, či odoberať potraviny z obchodov (napriek tomu, že za ne nemusia platiť). Preto sme sa rozhodli venovať systému distribúcie väčšiu pozornosť a spolupracovať na efektívnom riešení s mestami či samosprávami a štátom. Prvým krokom je zmapovanie aktuálnej situácie v regiónoch prostredníctvom nasledujúceho dotazníku:

https://forms.gle/TkEAAoKXzYxA8rY36