Na odbor sociálny Mestského úradu v Trnave sa nedávno obrátili zástupcovia Gymnázia Angely Merici s netradičnou, no o to milšou ponukou. Žiaci pod vedením sestry Damiány Lužnej prejavili záujem pomôcť rodinám v núdzi materiálnou pomocou. Školáci vyzbierali peniaze, za ktoré zástupcovia študentskej rady nakúpili balíčky potravín a drogérie. Každá trieda pripravila plnú krabicu a priložila do nej aj ručne vyrobený vianočný pozdrav.   

„Na gymnáziu máme šestnásť tried. Pätnásť z nich sa zapojilo do prípravy balíčkov, šestnásta zabezpečila vianočný stromček pre rodinu z okolia Trnavy. Doteraz sme vždy spolupracovali s charitou, no tentokrát mi napadlo osloviť aj mesto, či vedia o niekom, koho by sme mohli podporiť,“ upresnila sestra Damiána.   

Samozrejme, ľudí, ktorým by sa obzvlášť pred Vianocami hodila takáto pomoc, je mnoho. Zamestnanci odboru sociálneho spomedzi svojich klientov vytipovali pätnásť obdarovaných rodín, ktorým nezištné gesto dobrých ľudí spríjemní sviatky.   

„Srdečne ďakujeme študentom a ich rodinám za štedrú pomoc tým, ktorí to potrebujú. Teší nás, že škola vedie svojich žiakov k tomu, aby mysleli aj na druhých,“ hovorí Ingrid Huňavá, vedúca odboru sociálneho MsÚ. 

O tom, ako ľuďom v núdzi pomáha samospráva, a že dobré srdce nechýba ani samotným zamestnancom mesta, vám prezradíme viac už v pondelok 20. decembra. 

Gymnazisti ukázali veľké srdce a pomohli rodinám v núdzi