Hľadáte zamestnanie a ste jednorodič?

  Navigácia
 • Domov
 • NewsHľadáte zamestnanie a ste jednorodič?

Hľadáte zamestnanie a ste jednorodič?

Ste jednorodič a radi by ste začali hľadať cestu k zamestnaniu, živnosti alebo ďalšiemu vzdelaniu? Ste v náročnej životnej situácii a hľadáte nový smer? Ozvite sa nám a my Vám pomôžeme.

Je tu pre Vás náš tím odborníkov, ktorý tvoria sociálni pracovníci, psychologička, právnik, kariérny a ekonomický poradca, a životný kouč. Naša pomoc je zdarma, pre prihlásených účastníkov. Zaregistrujte sa na jedenrodic.sk.

Kontakt: +421 908 652 995, info@jedenrodic.sk, web: www.jedenrodic.sk


Mesto Trnava v rámci komunitného plánovania sociálnych služieb a sociálnej pomoci obyvateľom Trnavy spolupracuje aj s neziskovou organizáciou JEDEN RODIČ. Táto organizácia pomáha rodinám, kde pri výchove detí je prítomný iba jeden rodič. Ten druhý rodič sa odsťahoval, rozviedol a nepodieľa sa rovnakou mierou na výchove detí, nehlási sa k dieťaťu alebo zomrel.

JEDEN RODIČ, n. o. sa vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja prostredníctvom Operačného programu Ľudské zdroje zapojil do projektu „KOMPOD“. Týmto ponúka pomoc jednorodičom pri hľadaní zamestnania.

Kto je jednorodič?

Jednorodič je dospelá osoba, ktorá žije s nezaopatreným dieťaťom alebo deťmi v spoločnej domácnosti a v tejto domácnosti nežije s manželkou, manželom, partnerom alebo partnerkou, s ktorým by spoločne vychovávali deti.

Jednorodič je:

 • osoba do dovŕšenia dôchodkového veku,
 • rodič, nevlastný rodič, adoptívny rodič alebo zákonný zástupca nezaopatreného dieťaťa,
 • hlavný opatrovateľ aspoň jedného nezaopatreného dieťaťa, dieťa musí žiť s vami v spoločnej domácnosti,
 • súrodenec – dospelá osoba, ktorá po odchode alebo smrti rodičov prebrala úlohu rodiča a stará sa a vychováva ostatných, zväčša mladších súrodencov,
 • má spoločný trvalý pobyt s nezaopatreným dieťaťom na jednej adrese a nie je nahlásený iný pobyt na žiadnej inej adrese na Slovensku,
 • nebýva s manželom/manželkou, partnerom/partnerkou alebo priateľom/priateľkou.

Ak žije oddelene, je rozvedený alebo partnerstvo sa rozpustí/rozpadne musí:

 • bývať oddelene od svojho manžela/manželky alebo partnera/partnerky najmenej 3 mesiace,
 • vyvinula úsilie o získanie výživného od svojho manžela/manželky alebo partnera/partnerky, preukáže sa dokladmi o žiadosti o výživné alebo o rozhodnutí o výživnom,
 • je manžel/manželka alebo partner/partnerka vo väzení (vyšetrovacej väzbe alebo vo výkone trestu).

Komu je pomoc prostredníctvom projektu určená?

Cieľovou skupinou projektu KOMPOD sú jednorodičia, neaktívne osoby spĺňajúce nasledujúce kritériá:

Fyzická osoba, ktorá

 • nie je zamestnaná;
 • nie je ale uchádzačom o zamestnanie a teda nie je evidovaná na Úrade práce;
 • nemá otvorenú alebo pozastavenú živnosť;
 • ukončila sústavnú prípravu na povolanie,
 • osoba, ktoré dosiahla najviac stredné odborné vzdelanie (bez maturity).

Cieľovou skupinou projektu sú tiež jednorodičia:

 • žena na rodičovskom príspevku, ak nie je zamestnaná,
 • invalidný dôchodca, ak nedosiahol dôchodkový vek,
 • osoba, ktorá poberá opatrovateľský príspevok alebo osobnú asistenciu.

Ako sa do projektu zapojiť?

Zaregistrujte sa na www.jedenrodic.sk. Na stránke nájdete aj ďalšie informácie o neziskovej organizácii JEDEN RODIČ.