I.C.E. karta Seniorská obálka príde počas Dní zdravia do trnavských domácností

    Navigácia
  • Domov
  • NewsI.C.E. karta Seniorská obálka príde počas Dní zdravia do trnavských domácností

I.C.E. karta Seniorská obálka príde počas Dní zdravia do trnavských domácností

V situáciách, keď potrebujeme rýchlu pomoc zdravotníkov, či pri zásahu hasičov alebo policajtov, môžeme byť rozrušení, nesústredení a môže byť pre nás náročné reagovať na ich otázky. V takom prípade môže prácu záchranným zložkám uľahčiť jednoduché tlačivo s údajmi o našom zdravotnom stave, liekoch, ktoré užívame a pod., ktoré poskytne potrebné informácie na adekvátnu pomoc.
Ide o tzv. I. C. E. kartu (z anglického In Case of Emergency, teda v prípade núdze) vo formáte A4, ktorú pripravuje Mesto Trnava pod názvom Seniorská obálka. Hoci je projekt primárne určený starším občanom, využiť ho môžu aj mladšie ročníky.

Majiteľ Seniorskej obálky v nej vyplní údaje týkajúce sa jeho zdravotného stavu podľa dôležitosti na základe troch farieb (červená, žltá, zelená) a umiestni ju na jedno z dvoch vopred určených miest: na vchodové dvere alebo na chladničku. Súčasťou formulára sú aj kontakty na blízke osoby a na obvodného lekára.

Prvé obálky putovali do rúk predsedov ôsmich trnavských denných centier na minulotýždňovom stretnutí na radnici.
„Predsedom denných centier sme rozdali balíčky Seniorských obálok, ktoré tvoria I.C.E karta, manuál na jej vyplnenie a tiež plastová obálka s lepiacim a magnetickým prúžkom, vďaka ktorému sa dá prakticky prichytiť na dvere alebo chladničku. Toto stretnutie bolo dôležité z hľadiska vysvetlenia funkčnosti tejto karty, spôsobu jej vypĺňania i umiestnenia v domácnosti, pretože denné centrá budú šíriť informáciu o Seniorskej obálke ďalej, aby sa o tejto možnosti dozvedelo čo najviac ľudí,“ vysvetľuje koordinátorka projektu Petra Vráblová.

Široká verejnosť sa k Seniorskej obálke dostane už čoskoro počas tohtoročných Dní zdravia (21. až 25. júna). Od tohto dátumu bude tlačivo občanom k dispozícii na mestskom úrade – na odbore sociálnom i na referáte Zdravé mesto Trnava (kancelária č. 106). Okrem toho bude zverejnené v online forme na webstránke mesta trnava.sk, kde sa bude dať stiahnuť a následne doma vytlačiť.

O Seniorskej obálke sú informované všetky záchranné zložky pôsobiace v okrese Trnava. Zástupcovia mesta im v utorok 1. júna na trnavskej radnici predstavili tento projekt, jeho účel i fungovanie, aby záchranári vedeli, kde v domácnosti majú vyplnené tlačivo hľadať. Spoločne sa zhodli na tom, že Seniorská obálka je dobrý nápad a môže uľahčiť záchranu ľudského života.

Koncept Seniorskej obálky bol verejnosti predstavený počas Veľtrhu pre seniorov v roku 2019, keď sa Mesto Trnava zapojilo do tejto iniciatívy pochádzajúcej z Českej republiky. Oficiálne vznikla v roku 2018 ako výstup okrúhleho stola Stárneme ve zdraví, ktorý realizoval projekt Implementace politiky stárnutí na krajskou úroveň v Jihomoravském kraji. Počas jedného roka sa Seniorská obálka dostala do ďalších jedenástich českých krajov a získala dve celoštátne záštity zo strany Ministerstva zdravotníctva a Ministerstva práce a sociálnych vecí ČR. Aj preto je formát Seniorskej obálky ich duševným vlastníctvom a je jednotný pre celé Čechy a aktuálne už aj pre Trnavu.

„Mesto Trnava získalo ako prvé na Slovensku práva na využívanie a distribúciu Seniorskej obálky. Projekt je založený na dobrovoľnosti, ale pevne veríme, že bude mať taký úspech ako v susednej Českej republike a bude nápomocná v čo najväčšom počte domácnosti v rôznych krajoch,“ hovorí viceprimátorka Trnavy Eva Nemčovská.