Informačné kancelárie predstavujú systémové služby pre obete trestných činov

    Navigácia
  • Domov
  • NewsInformačné kancelárie predstavujú systémové služby pre obete trestných činov

Informačné kancelárie predstavujú systémové služby pre obete trestných činov

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky v každom krajskom meste vytvorilo informačné kancelárie pre obete trestných činov (IK). 

Ak sa cítite byť obeťou, BEZPLATNE A DISKRÉTNE Vám budú poskytnuté základné informácie, usmernenie a sprostredkovaná odborná pomoc v oblasti: 

  • psychologického poradenstva, 
  • sociálneho poradenstva, 
  • právnej podpory.

IK pre obete trestných činov predstavujú možnosti dostupnej pomoci. Prostredníctvom rozmanitých služieb pomáhajú každoročne viac než tisícke klientov na celom Slovensku.

Klientmi IK môžu byť osoby, ktoré sa cítia byť obeťou (prezumpcia postavenia obete), príbuzní a blízke osoby obetí, osoby ohrozené trestnou činnosťou na základe svojho zraniteľného postavenia, rovnako ako aj osoby, ktoré majú záujem byť informované, ako môžu predchádzať trestnému činu.

Na Slovensku ide o zavedenie systémovej služby pre obete trestných činov, ktorá je poskytovaná v gescii Ministerstva vnútra SR v spolupráci s ďalšími partnermi, s cieľom vytvoriť a poskytnúť podporné služby na verejne prístupných a známych miestach. Od roku 2019 pomohli IK už 3 218 občanom.

Trnavská informačná kancelária pre obete trestných činov

Informačnú kanceláriu v Trnave a jej detašované pracovisko v Dunajskej Strede od vzniku v apríli 2019 do mája 2023 vyhľadalo 330 občanov. Rovnako ako pracovníci IK na celom Slovensku, aj pracovníci IK Trnava poskytujú pomoc širokej škále obetí trestných činov – od obetí podvodov na senioroch až po domáce násilie.

IK Trnava vykonáva aj preventívne aktivity (prednášky) pre mládež, seniorov a ukrajinských odídencov. Témy prednášok šikana a kyberšikana, obchodovanie s ľuďmi a nenávistné prejavy sú zamerané na žiakov 2. stupňa základných škôl a stredoškolákov. Pre seniorov sú pripravené prednášky na tému ako sa nestať obeťou trestných činov. Zamestnanci IK Trnava poskytujú prednášky aj pre ukrajinských odídencov z radov študentov v spolupráci s tlmočníkmi.

Do Regionálnej platformy pre pomoc obetiam trestných činov trnavská IK prizvala aj zástupcov subjektov, ktoré sa venujú problematike pomoci odídencom v dôsledku vojnového konfliktu na Ukrajine.

IK pre obete trestných činov nájdete v priestoroch klientského centra Okresného úradu v Trnave, Kollárova 8, prízemie vľavo, č. dverí 9.

Otváracie hodiny:

pondelok – štvrtok: 08:00 h – 15:00 h

piatok: 08:00 h – 14:00 h

E-mail: lubos.vavra@minv.sk / silvia.malatinska@minv.sk

Tel. kontakt: 033/5564709; 0908/795842; 0908/796448