Partnerská organizácia Mesta Trnava JEDEN RODIČ, n. o. hľadá do svojho tímu sociálnu/-eho pracovníčku/-ka z Trnavského, Nitrianskeho alebo Bratislavského kraja.

Sociálny pracovník/čka sprevádza osamelých rodičov a ich deti v náročnej životnej situácii, navštevuje klientov v rodinách, vypracováva vstupnú analýzu. Podľa potreby poskytuje psycho-sociálne poradenstvo, situačnú a krízovú intervenciu, mapuje potreby rodiny. Na riešení situácie klienta spolupracuje s ďalšími špecialistami organizácie JEDEN RODIČ, n. o. – právnik, ekonomický poradca, kariérny poradca, životný kouč a psychológ.

Vybraný kandidát bude pracovať z domu a v teréne, na živnosť alebo dohodu o vykonaní práce, v rozsahu polovičného úväzku. Predpokladaný nástup do práce je od 1. 9. 2023. Odmena brutto predstavuje 800 eur/mesiac. Dĺžka spolupráce sa predpokladá do konca roka, po zapracovaní a osvedčení sa spolupráca môže byť aj dlhodobá.

Uchádzač o pracovnú pozíciu musí byť absolventom II. stupňa vysokoškolského štúdia odboru sociálna práca s minimálnou praxou 3 roky, a to s osobami znevýhodnenými, nezamestnanými a osobami s nízkym vzdelaním.

Pri vykonávaní práce bude potrebné cestovať vlastným autom. Telefón a notebook poskytne zamestnávateľ.

V prípade záujmu o prácu zašlite životopis e-mailom na adresu kacmarova@jedenrodic.sk.

JEDEN RODIČ, n. o.

JEDEN RODIČ, n.o. hľadá do tímu sociálneho pracovníka