Splnomocnenec vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti Martin Giertl, si Vás dovoľuje pozvať do virtuálneho diskusného salónu, do KABINETU PARTICIPÁCIE.

Diskusný klub tentokrát otvorí tému, ktorá sa bude dotýkať väčšiny z nás: zapájaniu starších ľudí do verejného života.

O ČOM?
Veľa sa o tejto téme hovorí, sú však názory seniorov reálne zohľadňované vo verejných politikách? Prebiehajúce spoločenské zmeny majú veľký vplyv aj na seniorov, no oni sa často len mlčky musia prispôsobovať tomu, čo im nebolo primeraným spôsobom vysvetlené, alebo k čomu sa ani nemohli vyjadriť.

— Máme skutočný záujem počúvať hlas tejto menšiny, ktorej súčasťou sa pravdepodobne stane väčšina z nás?
— Kto sú vlastne seniori?
— Pýtame sa ich dostatočne na ich potreby?
— Narábame s ich názormi rovnocenne?

Sledujte diskusiu, kde sa pozrieme na ciele, prax a plány vťahovania starších ľudí do tvorby verejných politík.

KTO?
Môžete sa tešiť na zaujímavú zostavu diskutérov:
Zlata Šramová, liečebná pedagogička a terapeutka
Miloš Nemeček, člen Výkonného výboru Európskej únie seniorov a člen Rady vlády SR pre práva seniorov
Jozef Halcin, riaditeľ odboru prevencie kriminality Ministerstva vnútra SR
Martina Hrozenská, Mestský úrad Nitra

Využite možnosť klásť diskutujúcim aj svoje otázky.


KEDY?
28.10. 2021 o 10:00 – 11:30 / YOUTUBE

KDE?

VŠETKY PREDOŠLÉ DISKUSIE SI POZRITE NA:

Kabinet participácie