Krajská Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave aj v mesiaci október pre seniorov pripravila bohatý program podujatí. Na pôde knižnice sú pre seniorov pripravené prednášky, školenia aj pravidelné spoločenské hry.

Program podujatí nájdete tu.

Knižnica J. Fándlyho v Trnave aj v októbri ponúka seniorom pestrý program