Verejnosť sa od druhej do piatej zoznámi s aktivitami pracovníkov sociálnych služieb, prezentované tiež budú možnosti zamestnania sa ľudí so zdravotným znevýhodnením. Svoju prácu predstavia aj občianske združenia, ktoré sa venujú tejto cieľovej skupine. A nielen to. Podujatie má osvetový charakter – s cieľom podporiť integráciu ľudí so zdravotným znevýhodnením do spoločnosti.

Súčasťou podujatia budú aj stánky umiestnené na Trojičnom námestí, v ktorých bude 20 organizácií prezentovať a informovať verejnosť o svojich aktivitách, činnostiach a poskytovaných sociálnych službách vo svojich zariadeniach pre ľudí so zdravotným znevýhodnením,“ uviedla Kristína Mižárová z referátu starostlivosti o seniorov a tretieho sektora z Metského úradu v Trnave.

Počas podujatia tiež bude možnosť zakúpenia si výrobkov členov a klientov zapojených organizácií a občianskych združení, vyskúšať si jazdu na invalidnom vozíku a  ručnom bicykli, vidieť ukážky paralympijského športu boccia či absolvovať minikurz posunkového jazyka.

V spolupráci s terapeutickým centrom Physio CANIS Žilina bude prezentovaná aj práca s dvomi psíkmi formou HOOPERS, čo je najmladší zo psích športov, ktorý je vhodný naozaj pre všetkých.

Kompletný program nájdete na plagátoch, webe a FB mesta Trnavy.

Mesto a občianske združenia budú prezentovať aktivity pre ľudí so zdravotným znevýhodnením