Mesto Trnava sa angažuje, aby čo najviac ľudí v poproduktívnom veku zostalo aktívnych čo najďalej. Všíma si potreby staršej generácie a prispieva ku skvalitneniu života seniorov.

Pre väčší prehľad o sociálnych službách zameraných na seniorov sme pripravili leták o ponúkaných službách a ďalších výhodách, ktoré trnavskí seniori môžu využívať. Leták bude v tlačenej forme k dispozícii v denných centrách a na Mestskom úrade v Trnave od júla 2023. Môžete si ho stiahnuť tu

Mesto Trnava seniorom ponúka viacero služieb aj výhod