Mesto Trnava uvádza do praxe ďalšie preventívne opatrenie na zamedzenie šírenia ochorenia COVID-19. Mestský úrad na Trhovej ulici 3 a radnica na Hlavnej 1 budú od piatka 13. marca 2020 pre verejnosť uzavreté vrátane klientskeho centra, podateľne, pokladne a ohlasovne pobytov. Matrika bude otvorená každú stredu od 9.00 do 11.30 h a od 12.30 do 15.00 h.
Občania mesta Trnavy sa však nemusia obávať, že nevybavia svoje súrne záležitosti a zmeškajú prípadné termíny alebo platby. Zamestnanci mestského úradu naďalej pracujú v normálnom režime a služby občanom budú poskytovať prostredníctvom e-mailov aj telefonického kontaktu.
Úhrady poplatkov môžu občania poukázať bezhotovostným prevodom na účet mesta. Ak nie je konkrétne číslo účtu uvedené v rozhodnutí, výzve alebo inom dokumente mesta, ktorý im bol doručený, môžu použiť ktorýkoľvek z účtov mesta s uvedením svojho variabilného symbolu.
Cieľom tohto opatrenia mestskej samosprávy je znížiť riziko šírenia koronavírusu v priestoroch, kde sa zvyčajne zhromažďuje alebo vystrieda väčší počet návštevníkov.

Prima banka Slovensko, a. s. SK7556000000001002482001
Československá obchodní banka, a. s.,  SK5475000000000811751043
Slovenská sporiteľňa, a. s. SK2509000000000045539210
Všeobecná úverová banka, a. s. SK5902000000000026925212
Pri úhrade nezabudnite uviesť variabilný symbol platby!

Kontakty zamestnancov mestského úradu: https://www.trnava.sk/sk/kontakty

Úradné tlačivá: https://www.trnava.sk/sk/uradne-tlaciva

Mestský úrad bude pre verejnosť od 13. marca uzavretý, občania môžu vybaviť svoje záležitosti telefonicky alebo e-mailom