Od pondelka 12. apríla 2021 sa pre verejnosť opäť otvára klientske centrum, podateľňa, matrika a ohlasovňa pobytov na Mestskom úrade v Trnave na Trhovej 3. Fungovať budú v bežných úradných hodinách, samospráva však prosí občanov, aby osobnú návštevu úradu z preventívnych dôvodov volili len v nevyhnutných prípadoch. Väčšinu úradných záležitostí či otázok je možné riešiť online, telefonicky, príp. poštou.

„Epidemiologická situácia sa po dlhej dobe konečne postupne lepší, no stále je namieste byť opatrní. Občanom sme k dispozícii, naďalej však platí, že čo sa dá, je lepšie vybaviť na diaľku, aby sme eliminovali riziko šírenia nákazy,“ hovorí Igor Kršiak, prednosta MsÚ.

Pri vstupe na mestský úrad bude potrebné preukázať sa certifikátom s negatívnym výsledkom testu na koronavírus starým nanajvýš sedem dní, potvrdením o prekonaní ochorenia COVID-19 alebo dokladom o druhom zaočkovaní spred minimálne 14 dní. Samozrejmosťou ostáva respirátor triedy FFP2, meranie telesnej teploty a dezinfekcia rúk.

Mestský úrad otvorí časť pracovísk pre verejnosť