Mestský úrad sa vracia k bežným úradným hodinám, verejnosti je sprístupnených viac pracovísk

    Navigácia
  • Domov
  • NewsMestský úrad sa vracia k bežným úradným hodinám, verejnosti je sprístupnených viac pracovísk

Mestský úrad sa vracia k bežným úradným hodinám, verejnosti je sprístupnených viac pracovísk

Od pondelka 1. júna 2020 bude Mestský úrad v Trnave na Trhovej 3 otvorený v bežných úradných hodinách. Občania môžu navštíviť klientske centrum, pokladňu, matriku, ohlasovňu pobytu a podateľňu. Vstup je možný aj na odbor sociálny a odbor stavebný a životného prostredia.

Mestský úrad však kvôli preventívnym opatreniam na zabránenie šírenia ochorenia COVID-19 stále funguje v obmedzenom režime a vstup i pohyb verejnosti v budove je usmerňovaný zamestnancami MsÚ.

„Pokiaľ chcú klienti prísť vo veci sociálneho poradenstva alebo bytovej problematiky, je potrebné, aby si u nás vopred dohodli termín telefonicky alebo e-mailom, vyhnú sa tak čakaniu v rade,“ hovorí Ingrid Huňavá, vedúca odboru sociálneho mestského úradu.

Ostatné pracoviská MsÚ zatiaľ nie sú verejnosti sprístupnené a naďalej ich je možné kontaktovať iba e-mailom alebo telefonicky.