Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM) rozšírila do všetkých regiónov Slovenska služby svojho Migračného informačného centra IOM (MIC), ktoré sprevádza občanov iných krajín prichádzajúcich na Slovensko od prvého kroku v novej krajine.

Od apríla 2023 môžu občania z krajín mimo EÚ využiť bezplatné komplexné služby v kancelárii MIC IOM aj v Trnave.

V MIC IOM môžete získať na jednom mieste bezplatné komplexné služby:

  • pomoc pri prvých krokoch na Slovensku – užitočné informácie o živote a pobyte na Slovensku,
  • právne, sociálne a pracovné poradenstvo – v oblasti pobytu, zamestnania, podnikania, štátneho občianstva, sociálneho zabezpečenia, zdravotnej starostlivosti a poistenia na Slovensku,
  • kurzy slovenského jazyka,
  • podpora rekvalifikácie – finančné príspevky na vzdelávacie kurzy,
  • podpora komunitných aktivít – informačné workshopy a komunitné podujatia v spolupráci
    s kultúrnymi mediátormi.

Pracovníci MIC IOM poskytujú poradenstvo prostredníctvom emailu mic@iom.int, informačnej linky 0850 211 478 zo Slovenska a liniek +421 2 5263 0023 a +421 55 625 8662 aj zo zahraničia. Komplexné informácie sú pravidelne aktualizované na webovej stránke www.mic.iom.sk a novinky si prečítate v telegramovom kanále IOM Slovakia.

Poradenstvo a služby môžete využiť aj osobne v kancelárii MIC v Trnave na ulici Hlavná 29 v čase otváracích hodín:

Pondelok, utorok a štvrtok: 9.00 – 12.00 h a 13.00 – 17.00 h

Streda: 13.00 – 17.00 h

Piatok: 9.00 – 12.00 h

Osobné konzultácie poskytujú pracovníci MIC IOM klientom v termínoch, ktoré si môžete dohodnúť emailom na mic@iom.int alebo telefonicky na 0850 211 478.

Viac informácii nájdete na webovej stránke Migračného informačného centra IOM: www.mic.iom.sk

Migranti môžu využiť bezplatné poradenstvo a služby už aj v Trnave