Trnavskí seniori sa môžu od júna stretávať vo vynovených priestoroch na Hlavnej 8. Svoje sídlo tu našli dve denné centrá, ktoré predtým fungovali na Hlavnej 17 a Novosadskej 4.

Priestory bývalého obchodu Pod stĺpmi zrekonštruovala príspevková organizácia Mesta Trnava Stredisko sociálnej starostlivosti. Vybudovali sa nové sociálne zariadenia pre mužov, ženy i imobilných návštevníkov, pribudla kuchynka a novú podobu dostala veľká spoločná miestnosť, ktorá sa bude využívať pri rôznych aktivitách, besedách či veseliciach i ako jedáleň.

Časť inventáru si zabezpečili denné centrá z predchádzajúcich priestorov, zvyšné doplnilo Stredisko sociálnej starostlivosti. Techniku ako počítače, tlačiareň, internet a dataprojektory získali denné centrá vďaka projektu Participatívneho rozpočtu pre Trnavu s názvom Seniori online. V blízkej dobe sa ešte pred budovu na pešej zóne doplnia stojany na bicykle.

„V Trnave funguje celkovo osem denných centier, ktoré združujú takmer 1 700 členov. Zatiaľ fungujú v obmedzenom režime, robia najmä výlety po Slovensku, ďalšie aktivity v interiéri sa spustia až po úplnom zlepšení pandemickej situácie. Členovia denných centier dúfajú, že nové  priestory budú môcť naplno využívať čo najskôr. Jasné plány majú napríklad už na október, kedy by chceli mesiac úcty k starším osláviť nejakým zábavným programom s občerstvením“, hovorí situáciu koordinátorka denných centier v Trnave Alena Kruteková.

Na Hlavnej 8 chce Stredisko sociálnej starostlivosti od 1. augusta spustiť aj výdaj teplej stravy. Vynovené priestory denného centra sa okrem toho už stihli využiť aj počas natáčania prednášky na tému Prevencia chorôb seniorov – zdravý životný štýl MUDr. Vándorovej, ktorá pracuje ako primárka na geriatrickom oddelení v Trnave. Prezentovanie bolo z preventívnych dôvodov bez účasti divákov, videozáznam však bude dostupný online pre verejnosť od utorka 22. júna 2021 ako súčasť programu Dní zdravia.

Na Hlavnej ulici našli nové sídlo denné centrá pre seniorov