Na trnavskom sídlisku Linčianska sa v prvý prázdninový deň otvorili dvere novej mestskej klubovne pre deti a mládež. Priestor s príznačným názvom Linka je po mestskej klubovni v Modranke druhou v rámci projektu mesta s názvom Komunitné klubovne – živé miesta pre mladých. Sídli na Limbovej 11 a od prvého dňa sa teší záujmu mladých z blízkeho okolia. 

Mládež v novej sídliskovej klubovni na Linčianskej
Prví návštevníci novej sídliskovej klubovne Linka.

Vzniku druhej mestskej klubovne, ktorá má vytvoriť miesto pre mladých ľudí na ich zmysluplné trávenie voľného času, predchádzali dve participatívne stretnutia. Ich cieľom bolo vtiahnuť mládež už od samého začiatku do celého procesu vzniku a fungovania klubovne. V deň otvorenia, 3. júla 2023, Linku navštívilo približne dvadsať detí. Napriek prázdninovému obdobiu záujem o návštevu z ich strany neutícha.  Chod mestských klubovní koordinuje Lukáš Hrošovský, Mesto Trnava sa finančne stará o prevádzku a mzdy zapojených koordinátorov. Aj nová sídlisková klubovňa na Linčianskej je určená pre žiakov druhého stupňa základných škôl od dvanásť rokov a pre stredoškolskú mládež z celej Trnavy. Deti za pobyt a aktivity neplatia. Ich vkladom je dodržiavanie pravidiel, ktoré si sami  nastavia. Naučiť návštevníkov tímovej spolupráci je jedným z cieľov klubovní. Ambíciou projektu je prostredníctvom týchto spoločných aktivít prispieť k posilňovaniu komunít a vzájomných medziľudských vzťahov. Koordinátor Lukáš Hrošovský približuje: „Mladí ľudia môžu v našich klubovniach aktívne a zmysluplne tráviť svoj voľný čas a získavať nových priateľov. Zároveň sa učia samostatnosti a zodpovednosti, keďže sa sami podieľajú na tvorbe základných pravidiel fungovania a môžu rozhodnúť o tom, akým činnostiam a aktivitám sa budú venovať. Aj náš nový priestor na Linčianskej od samého začiatku vytvárame spoločne. S prvými návštevníkmi sme vybrali a nakúpili spoločenské hry, pomaličky si to tu zariaďujeme.“  

aktivity v klubovni Linka
Deti a mládež sa v klubovniach venujú rôznym hrám a aktivitám.

Klubovňa Linka má svoju vlastnú koordinátorku. O program a aktivity pre deti, tak ako v Modranke, sa starajú aj ďalší dobrovoľníci. Vzhľadom na prázdninové obdobie nemá nová sídlisková klubovňa ešte ustálený pravidelný režim fungovania. Odporúčame sledovať instagramový profil Trnavská klubovňa, na ktorom sa záujemcovia vždy dozvedia aktuálny program aj časový harmonogram fungovania v jednotlivých dňoch. So začiatkom nového školského roka pribudnú k spoločenským hrám, stolnému tenisu či kalčetu aj mnohé ďalšie pravidelné aktivity, tvorivé dielne, workshopy či spoločné kino večery.   Mesto Trnava chce vybudovať podobné mládežnícke centrá aj na ďalších sídliskách. „Po Modranke a Linčianskej sú v procese prípravy hneď dve ďalšie. Jedna na  Študentskej ulici, ktorá by mohla byť spustená do konca roka, a ďalšia sa chystá na sídlisku Družba, kde by sa na klubovňu mal premeniť objekt bývalého Pyžama,“ dodáva koordinátor projektu komunitných klubovní Lukáš Hrošovský.  

Nová klubovňa na Linčianskej ponúka priestor na voľnočasové aktivity mládeže