Od augusta môžu obyvatelia Trnavy využiť Mediačnú poradňu pri riešení svojich sporov

    Navigácia
  • Domov
  • NewsOd augusta môžu obyvatelia Trnavy využiť Mediačnú poradňu pri riešení svojich sporov

Od augusta môžu obyvatelia Trnavy využiť Mediačnú poradňu pri riešení svojich sporov

Mesto Trnava v spolupráci s certifikovanou mediátorkou Ing. Naďou Štefunkovou prinesie od augusta obyvateľom mesta možnosť poradiť sa s odborníkom v situácii, keď čelia sporu v rôznych oblastiach života. Mediátorka im v rámci bezplatných predmediačných konzultácií poradí, či je spor vhodný na mediáciu, aké výhody má mediácia a ako postupovať. Túto novú službu budú môcť občania využívať každú prvú stredu v mesiaci od 14.00 do 17.00 h v priestoroch miestnosti S1 na radnici (Hlavná 1).

Mediácia je moderné riešenie sporov bez súdu, pri ktorej osoby zúčastnené na mediácii pomocou prostredníka – mediátora – riešia spor, ktorý vznikol z ich zmluvného alebo iného právneho vzťahu. Je neformálna, dobrovoľná, lacnejšia, diskrétna, rýchla a za splnených podmienok právoplatná. Mediátor pomáha uľahčovať komunikáciu a hľadať riešenie pre domáce, rodinné, generačné, partnerské, susedské, majetkové, dedičské, komunitné, obchodné či pracovné spory, rovnako aj ďalšie civilné spory či spory týkajúce sa verejnej politiky. Ak sa obe strany dohodnú, že chcú spor riešiť inak ako súdnou cestouzmierlivo, môžu osloviť mediátora spoločne, alebo to urobí len jedna z nich. V tom prípade mediátor následne osloví druhú stranu sporu, či má tiež záujem riešiť spor mediáciou.

Mediátor vytvára vhodné podmienky na komunikáciu a zmierlivé riešenie sporu pre obe strany. „Nezastupujem ani jednu stranu v spore. Som tu pre obe strany rovnako. Hľadáme spolu komplexné riešenie náročnej životnej situácie, ktoré je založené na potrebách, požiadavkách a záujmoch oboch strán. Pri úspešnej mediácii odchádzate s prijateľnou dohodou a nenarušeným vzťahom“ hovorí mediátorka Ing. Naďa Štefunková.

Predmediačné konzultácie o vhodnosti riešenia sporu mediáciou budú poskytované bezplatne, prípadné výkony priamej mediácie budú predmetom dohody mediátorky a záujemcu za odplatu. Viac informácií nájdete na internetovej stránke mediátorky.


Termíny bezplatných predmediačných konzultácií na Hlavnej 1 (vždy prvá streda v mesiaci):

  • 4. august
  • 8. september
  • 6. október
  • 3. november
  • 1. december