Organizácie, ktoré pomáhajú vojnovým odídencom z Ukrajiny, sa na radnici pripravili na ďalšie výzvy

    Navigácia
  • Domov
  • NewsOrganizácie, ktoré pomáhajú vojnovým odídencom z Ukrajiny, sa na radnici pripravili na ďalšie výzvy

Organizácie, ktoré pomáhajú vojnovým odídencom z Ukrajiny, sa na radnici pripravili na ďalšie výzvy

V zasadacej miestnosti mestského zastupiteľstva na trnavskej radnici sa v rámci komunitného plánovania sociálnych služieb mesta Trnavy stretli zástupcovia organizácií pomáhajúcich odídencom z Ukrajiny, ktorých z domovov vyhnala ruská invázia a prebiehajúca vojna.   

Stretnutie iniciovali organizácie, ktoré aktívne participujú na komunitnom plánovaní sociálnych služieb mesta Trnavy, no zúčastnili sa a naďalej sa podobných stretnutí budú zúčastňovať aj organizácie, ktoré nie sú nevyhnutne súčasťou komunitného plánovania.   

Kríza na Ukrajine vyvolala v slovenskej spoločnosti reakciu v nebývalom rozsahu a intenzite.  Zareagovali nielen organizácie priamo pomáhajúce cudzincom či utečencom, ale na území Trnavy aj etablovaní poskytovatelia sociálnych služieb a inej sociálnej pomoci. Títo všetci začali pomáhať Ukrajinkám a Ukrajincom v núdzi už od ich príchodu na Slovensko.  

„V Trnavskom okrese od začiatku vojny evidujeme zaregistrovaných 2379 odídencov. Pri registrácii sa každá osoba preverí informačným systémom, zaeviduje sa, odfotí a zoberú sa jej odtlačky prstov. Vďaka tomu vieme o akú osobu ide, čím eliminujeme potenciálne bezpečnostné riziko. Čo sa toho týka, s odídencami z Ukrajiny sme doteraz nemali žiadne problémy,“ na stretnutí informoval Daniel Ondrejovič z cudzineckej polície. „Čo sa týka počtu odídencov registrovaných na bývanie, v Trnave ich máme aktuálne 508,“ doplnila údaje vedúca odboru sociálneho na MsÚ v Trnave Ingrid Huňavá, ktorá stretnutie moderovala.

Zástupcovia mesta a organizácií si na stretnutí vzájomne odprezentovali doposiaľ poskytovanú pomoc, informovali sa o aktuálnych možnostiach a predostreli výzvy, ktorým budeme ako komunita v našom meste v budúcnosti čeliť. Významným prínosom pre zúčastnených bola možnosť sieťovania pomáhajúcich organizácií.   „Zmysel stretnutia spočíval najmä v reakcii organizácií, ktoré sa na komunitnom plánovaní podieľajú. Zároveň sme vďační, že sa zapojili do diskusie aj organizácie, ktoré priamo pomáhajú cudzincom a utečencom,“ upresnila Zuzana Královičová z odboru strategického plánovania a projektového manažmentu na MsÚ v Trnave. „Niektoré organizácie pomáhali od začiatku, niektoré z nich teraz majú dočasnú prestávku a ďalšie kontinuálne pokračujú, iné sa zas do pomoci začlenili až počas roka od vypuknutia vojny,“ dodala.   Nasledujúce stretnutie v podobnom duchu zorganizuje Mesto Trnava v apríli alebo máji tohto roka, termín bude závisieť na ďalších operatívnych potrebách organizácií a odídencov.