Otvorenie denného stacionára – príspevok DS AUTIsvet

    Navigácia
  • Domov
  • NewsOtvorenie denného stacionára – príspevok DS AUTIsvet

Otvorenie denného stacionára – príspevok DS AUTIsvet

AUTIsvet denný stacionár oficiálne otvorený.

Rok 2022 bol pre OZ Spoločnosť pre zmysluplný život v Trnave v znamení zabezpečovania financií, rekonštrukcií, nakupovania, zariaďovania a prípravy priestorov pre denný stacionár. OZ , ktoré pracovalo na základe dobrovoľníctva svojpomocne, ale aj za pomoci mesta Trnava a iných sponzorov pracovalo po celú dobu tak, aby pripravilo všetky podmienky pre prijatie mladých ľudí pohybujúcich sa na spektre autizmu a mentálneho postihnutia do svojho nového denného stacionára. Ambulantnú sociálnu službu na Mózartovej ulici č. 10 v Trnave sme otvorili 1. januára 2023, ale oficiálne sme pásku prestrihli až koncom mesiaca, 30. januára. Aby sa náš pocit úspešnej práce zdokonalil, pozvali sme zástupcov samospráv, sponzorov, priateľov  a všetkých, ktorí nám pomáhali. . O slávnostný príhovor a prestrihnutie pásky sme požiadali viceprimátorku mesta Trnavy, Evu Nemčovskú. Slávnostnú atmosféru doplnilo gitarové trio ZUŠ Mikuláša Schneidera Trnavského v Trnave pod vedením p. učiteľky Balgavej. Bohaté občerstvenie pripravené rodičmi našich klientov vytvorili takmer rodinnú pohodu. Za všetkých ľudí s postihnutím, ktorí navštevujú náš DS AUTIsvet Vám chceme poďakovať, že ste všetci podali pomocnú ruku.

Mgr. Záhorová S., štatutárny zástupca OZ