Pomoc odídencom z Ukrajiny je stále aktuálnou témou

    Navigácia
  • Domov
  • NewsPomoc odídencom z Ukrajiny je stále aktuálnou témou

Pomoc odídencom z Ukrajiny je stále aktuálnou témou

Na pôde trnavskej radnice sa 23. mája 2023 v rámci komunitného plánovania sociálnych služieb mesta Trnavy po druhýkrát stretli zástupcovia organizácií pomáhajúcich odídencom z Ukrajiny, ktorí svoju krajinu opustili z dôvodu vojenského konfliktu. Stretnutie moderovala vedúca odboru sociálneho MsÚ v Trnave Ingrid Huňavá. 

Medzi diskutujúcimi rezonovali predovšetkým postrehy a otázky týkajúce sa vzdelávania detí a mládeže v základných a stredných školách, témy súvisiace s nežiadúcou izoláciou detí, často spôsobené jazykovou bariérou. Vedúci odboru školstva, mládeže a športu MsÚ v Trnave Michal Špernoga na margo toho uviedol: „Aj napriek jazykovým bariéram sa Mesto Trnava v maximálnej možnej miere snaží vyhovieť požiadavkám na umiestnenie detí do materských a základných škôl, aby ich zákonní zástupcovia mali možnosť zabezpečovať, či už ekonomické alebo sociálne zázemie rodín aj v našom prostredí.

V rámci diskusie sa účastníci stretnutia zhodli, že chýba celková koncepcia pomoci odídencom. V Trnave už viaceré organizácie a školy aj v spolupráci s ukrajinsky hovoriacimi ľuďmi poskytujú programy zamerané na prevenciu nenávisti voči odídencom. Nikita Protsenko z odboru sociálneho MsÚ v Trnave upozornil na meniacu sa situáciu, kedy sa odídenci postupne stávajú migrantami, cudzincami žijúcimi v meste. Zo zmeny tohto postavenia vyplývajú tiež nové situácie a problémy, ktoré bude potrebné riešiť. Diskutujúci sa zhodli na potrebe ďalšej podpory ľudí, ktorí z dôvodu vojny na Ukrajine nedobrovoľne prišli o zázemie vo svojej krajine, na potrebe pracovať na základe predvídania situácií, proaktívne. Tiež zaznela potreba informovať spoločnosť o dobrých príkladoch z praxe. Nasledujúce stretnutie v podobnom duchu zorganizuje Mesto Trnava v septembri tohto roka, termín bude závisieť od ďalších operatívnych potrieb samosprávy, organizácií a odídencov, resp. migrantov.