Pozvánka na tematický online workshop k sociálnemu podnikaniu

    Navigácia
  • Domov
  • NewsPozvánka na tematický online workshop k sociálnemu podnikaniu

Pozvánka na tematický online workshop k sociálnemu podnikaniu

Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR Vás pozýva na tematický workshop „Sociálne podnikanie ako nástroj pre aktivizáciu a zamestnanie prijímateľov pobytových a ambulantných sociálnych služieb“, ktorý sa uskutoční dňa 12.04.2023 online formou.

Cieľom tematického workshopu je poskytnúť odborné informácie z oblasti dobrej praxe z aktivizácie a zamestnávania prijímateľov sociálnych služieb v národnom projekte Deinštitucionalizácia zariadení sociálnych služieb – Podpora transformačných tímov.

Informácie o pripravovanom podujatí nájdete nižšie v pozvánke a programe workshopu.