V trnavskom Mama klube na Ul. Limbová 4 sa dňa 19. marca 2023 uskutoční zážitkový workshop približujúci diagnostické možnosti v práci s hudbou s rôznorodou klientelou – v školstve, sociálnych službách, zdravotníctve a pod.

Podujatie organizuje Agentúra MTerapio Trenčín.

Pozvánka na workshop – diagnostický potenciál muzikoterapie