Nezisková organizácia Bronco vás vo štvrtok 17. septembra 2020 o 18.00 hod. pozýva na diskusiu o nájomnom bývaní. So skvelými hosťami sa pobavíme o tom, pre koho je určené nájomné bývanie, aké úlohy má v meste plniť a aké skúsenosti má Bratislava, Košice či naša Trnava. Podujatie sa uskutoční v kultúrnom centre Malý Berlín.

Vedeli ste, že až 74 % mladých ľudí vo veku 18 až 34 rokov žije na Slovensku so svojimi rodičmi? Je to najvyšší podiel v Európskej únii. V našej krajine je vlastné bývanie pre mnohých finančne nedostupné. Slovenské domácnosti minú 50 – 56 % svojich príjmov práve na bývanie a ceny bývania stále stúpajú. S dostupným bývaním majú problém i starší ľudia a ľudia v rozličných zraniteľných životných situáciách (napríklad matky samoživiteľky, ľudia vo finančnej núdzi). Napriek štatistikám a stále sa zvyšujúcej cene bývania chýba dostatok mestských nájomných bytov. Ich výstavba bola jednou z tém, ktoré sa riešili v povolebných diskusiách. Aj Trnava oznámila svoj zámer zvýšiť počet nájomných bytov na svojom území. Ako však na to? A na aké skupiny obyvateľov by sa mala bytová politika zamerať? Na tieto a mnohé iné otázky skúsime spoločne zodpovedať.

Pozvanie do diskusie prijal expert na nájomné bývanie Martin Freund z Magistrátu hlavného mesta SR Bratislava, Alena Vachnová z Nadácie DEDO z Košíc, ktorá sa zameriava na budovanie komplexných služieb pre jednotlivcov a rodiny v núdzi a Eva Nemčovská, viceprimátorka mesta Trnava, do ktorej kompetencií okrem iného patrí činnosť sociálneho odboru mestského úradu. Diskusiu povedie Miroslava Hlinčíková z Bronco n.o. a Ústavu etnológie a sociálnej antropológie SAV.

Diskusia je realizovaná s podporou Participatívneho rozpočtu pre Trnavu a projektom Ústavu etnológie a sociálnej antropológie SAV VEGA 2/0088/19.

Pozývame vás na diskusiu Prečo potrebujeme nájomné bývanie?