V rámci komunitného plánovania sociálnych služieb a súvisiacich sociálnych tém Mesto Trnava v spolupráci s aktérmi sociálneho prostredia aktuálne pracuje na príprave plánu aktivít pre tento rok. Plán aktivít ponúka komunite pohľad na zámery jednotlivých organizácií, na ich ciele, očakávania aj príležitosti.

Navrhované aktivity musia byť v súlade s aktuálnym komunitným plánom sociálnych služieb, ktorý je publikovaný aj na tejto webovej stránke v časti KPSS. Tu nájdete aj návrh aktivít spracovaný k dnešnému dňu.

Ak sa chcete do rozvoja komunity zapojiť, svoj návrh pošlite do 7. februára 2022 na komunitneplanovanie@trnava.sk a staňte sa naším partnerom. Alebo sa len tak informujte, čo všetko sa v meste v súvislosti so sociálnymi témami deje ?

Pracujeme na pláne aktivít pre tento rok