Činnosť Právnej kliniky Mesta Trnavy bude pokračovať aj v tomto zimnom semestri online formou. Na emailovú adresu pravna.poradna@truni.sk je možné zasielať otázky ohľadom svojich právnych problémov. Tí, ktorí nemajú prístup k internetu, môžu kontaktovať supervízora kliniky každý utorok od 8.00 do 08.45 h a od 10.00 do 10.45 h na telefónnom čísle 0917 863 233.
 
Klinika bude v zimnom semestri prebiehať od 28. septembra do 10. decembra 2021.
 
Projekt Právnej kliniky je spoločným projektom mesta Trnava a Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave, ktorého cieľom je pomôcť s riešením právnych problémov obyvateľom Trnavy, najmä tým s nižšou životnou úrovňou, resp. ťažkou sociálnou situáciou. Na klinike sa nepripravujú konkrétne podania, keďže klinika nenahrádza činnosť advokátov, notárov a iných osôb poskytujúcich právne služby, ani nemôže záväzne radiť občanom. Ide nielen o poskytnutie bezplatných právnych informácií, usmernení a základnej orientácie v problematike, ale zároveň o predmet pre študentov Právnickej fakulty TU, ktorý im umožňuje zvyšovať právnické zručnosti.

Právna klinika bude od 28. septembra pokračovať online formou