Právna klinika bude pokračovať online formou

    Navigácia
  • Domov
  • NewsPrávna klinika bude pokračovať online formou

Právna klinika bude pokračovať online formou

Činnosť Právnej kliniky mesta Trnavy prerušila v marci epidemiologická situácia v súvislosti so šírením koronavírusu COVID-19. V priebehu zimného semestra 2019/2020 boli poskytované písomné právne informácie každý štvrtok  od 8. do 11. hodiny v priestoroch na Trhovej 2.

Keďže súčasná epidemiologická situácia nie je priaznivá a s prihliadnutím na to, že veľké percento osôb nastoľujúce právne problémy je z radov seniorov, uskutoční sa Právna klinika v priebehu akademického roka 2020/2021 online formou. Na emailovú adresu pravna.poradna@truni.sk je možné zasielať otázky ohľadom svojich právnych problémov. Tí, ktorí nemajú prístup k internetu, môžu kontaktovať supervízora kliniky každý utorok od 13.30 do 15.00 h na telefónnom čísle 0917 863 233.

Klinika bude v zimnom semestri prebiehať od 29. septembra do 11. decembra 2020.
 
Projekt Právnej kliniky je spoločným projektom mesta Trnava a Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave, ktorého cieľom je pomôcť s riešením právnych problémov obyvateľom Trnavy, najmä tým s nižšou životnou úrovňou, resp. ťažkou sociálnou situáciou. Na klinike sa nepripravujú konkrétne podania, keďže klinika nenahrádza činnosť advokátov, notárov a iných osôb poskytujúcich právne služby, ani nemôže záväzne radiť občanom. Ide nielen o poskytnutie bezplatných právnych informácií, usmernení a základnej orientácie v problematike, ale zároveň o predmet pre študentov Právnickej fakulty, ktorý im umožňuje zvyšovať právnické zručnosti.