Všetci tí, ktorí majú záujem využiť činnosť Právnej kliniky Mesta Trnavy budú môcť tak urobiť od polovice februára.

Aj v letnom semestri bude pokračovať Právna klinika online formou. Na e-mailovú adresu pravna.poradna@truni.sk je možné zasielať otázky ohľadom právnych problémov. Tí, ktorí nemajú prístup k internetu, môžu kontaktovať supervízora kliniky každý piatok od 8.00 do 08.45 h a od 14.00 do 14.45 h na telefónnom čísle 0917 863 233.
 
Klinika bude v letnom semestri fungovať od 14. februára do 13. mája 2022.

 
Právna klinika pre občanov Trnavy je spoločným projektom Mesta Trnavy a Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave, ktorého cieľom je pomôcť s riešením právnych problémov obyvateľom Trnavy, najmä tým s nižšou životnou úrovňou, resp. ťažkou sociálnou situáciou.
Na klinike sa nepripravujú konkrétne podania, keďže klinika nenahrádza činnosť advokátov, notárov a iných osôb poskytujúcich právne služby, ani nemôže záväzne radiť občanom. Ide o poskytnutie bezplatných právnych informácií, usmernení a základnej orientácie v problematike. Zároveň je predmetom výučby pre študentov Právnickej fakulty TU, ktorý im umožňuje zlepšovať právnické zručnosti.

Právna klinika pokračuje v činnosti od 14. februára