Právna klinika sa začína od 4. októbra a pokračuje aj s možnosťou osobných konzultácií na radnici

    Navigácia
  • Domov
  • NewsPrávna klinika sa začína od 4. októbra a pokračuje aj s možnosťou osobných konzultácií na radnici

Právna klinika sa začína od 4. októbra a pokračuje aj s možnosťou osobných konzultácií na radnici

Činnosť Právnej kliniky Mesta Trnavy bude pokračovať aj v zimnom semestri, a to v prezenčnej forme s možnosťou osobných konzultácií od 4. októbra do 6. decembra 2023

Na e-mailovú adresu pravna.poradna@truni.sk je možné zasielať otázky ohľadom právnych problémov, a tiež je možné kontaktovať supervízora kliniky každú stredu od 8.45 h do 10.00 h na telefónnom čísle 0917 863 233. Tento semester ním je opäť dr. Peter Mészáros z katedry občianskeho a obchodného práva Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave. Poradňa bude prebiehať v miestnosti S1 na radnici, Hlavná 1 v Trnave.

Právna klinika pre občanov Trnavy je spoločným projektom Mesta Trnavy a Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave, ktorého cieľom je pomôcť obyvateľom Trnavy, najmä tým v ťažkej životnej situácii, s riešením právnych problémov.

Na klinike sa nepripravujú konkrétne podania, keďže klinika nenahrádza činnosť advokátov, notárov a iných osôb poskytujúcich právne služby, ani v rámci nej nemožno záväzne radiť občanom. Ide tak najmä o poskytnutie bezplatných právnych informácií, usmernení a základnej orientácie v problematike. Zároveň je klinika predmetom výučby pre študentov Právnickej fakulty Trnavskej univerzity, ktorý im umožňuje zlepšovať právnické zručnosti.

Konzultácie na právnej klinike sú bezplatné.