Počas Dní zdravia 2021, ktoré sa uskutočnili od 21. júna do 25. júna 2021 pripravilo Zdravé mesto Trnava praktické ukážky i prednášky zamerané na naše telo i ducha, ktoré ste mohli sledovať na jeho Facebooku.

Prvou z nich bola  prednáška MUDr. Andrei Vándorovej, primárky geriatrie FN Trnava, ktorá porozprávala o prevencii chorôb u seniorov.

Udržateľnosť  a psychické zdravie, ktorú si pripravili dve sympatické dámy z Baterkárne, Jana Reháková a Simona Hlaváčová, bola druhou v poradí.

Tretiu prednášku i s názornými ukážkami si pripravil Michal Rafajdus, pôsobiaci na Fakulte zdravotníctva a sociálnej práce v Trnave, a bola zameraná na zdravý pohyb, ktorý sa dá vykonávať aj pri každodenných činnostiach. Stačí ovládnuť podvedomie nášho pohybového návyku.

Všetky nahrávky nájdete aj na youtube kanáli mesta Trnava:

Prevencia chorôb seniorov a zdravý životný štýl – MUDr. Andrea Vándorová

Udržateľnosť a psychické zdravie – Baterkáreň – J. Reháková, S. Hlaváčová

Ovládnite podvedomie svojho pohybového návyku – M. Rafajdus

Prednášky i praktické ukážky z Dní zdravia sú dostupné aj online