Od dnešného dňa je v platnosti nový balík opatrení na obmedzenie šírenia ochorenia COVID-19, ktorý nariadil Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky. Nová situácia vyvolala zmeny aj v Trnave.

„Preventívne opatrenia berieme zodpovedne a okrem doterajších krokov sme pristúpili aj tomu, že v kancelárii bude vždy iba jeden zamestnanec. Pokiaľ spolu v jednej miestnosti pracuje viac osôb, budú sa od pondelka 19. októbra na týždňovej báze striedať v práci na úrade a z domu. Mestský úrad je pre verejnosť naďalej otvorený a aj v tomto režime sa budeme v maximálnej možnej miere snažiť zabezpečiť plynulý chod a vybavovanie agendy pre občanov,“ hovorí prednostka MsÚ Katarína Koncošová.

Pred vstupom do úradu na Trhovej 3 sa klientom meria telesná teplota, kontroluje sa nosenie ochranného rúška a aplikuje sa dezinfekcia na ruky. Budovu radnice na Hlavnej 1 je možné navštíviť iba vo vopred dohodnutých časoch.

Sprísnené opatrenia sa dotkli aj spoločenských obradov organizovaných mestom. Na sobášoch v obradnej sieni radnice bude môcť byť vzhľadom na jej plochu prítomných iba osem osôb (z toho dvaja – sobášiaci poslanec a matrikárka – sú zamestnancami mesta). Na občianskych pohreboch na Kamennej ceste sa bude môcť zúčastniť maximálne tridsať pozostalých.

Mesto Trnava ako prevádzkovateľ Trnavského bikesharingu od dnes ukončuje tohtoročnú sezónu. Pri 118 zdieľaných elektrobicykloch na území celého mesta nie je možné zabezpečiť ich neustálu dezinfekciu medzi jednotlivými výpožičkami, elektrobicykle sa preto postupne sťahujú z terénu.

Vnútorné športoviská sú pre verejnosť zatvorené, tie vonkajšie je možné navštíviť, treba však dbať na základné usmernenia (tzv. zásada ROR – nosenie rúška, dodržiavanie odstupu a zvýšená hygiena rúk).

Prehľad zmien, ktoré priniesli najnovšie opatrenia proti koronavírusu