Pridajte sa k tvorbe komunitného plánu rozvoja sociálnych služieb a vyjadrite v dotazníku svoje podnety a požiadavky

    Navigácia
  • Domov
  • NewsPridajte sa k tvorbe komunitného plánu rozvoja sociálnych služieb a vyjadrite v dotazníku svoje podnety a požiadavky

Pridajte sa k tvorbe komunitného plánu rozvoja sociálnych služieb a vyjadrite v dotazníku svoje podnety a požiadavky

Milí občania, radi by sme upriamili vašu pozornosť na oblasť sociálnych služieb v našom meste. Obraciame sa na vás opäť s prosbou o vyplnenie anonymného dotazníka zameraného na zisťovanie vašich potrieb a požiadaviek pri tvorbe Komunitného plánu rozvoja sociálnych služieb na roky 2021 – 2027.

Komunitné plánovanie sociálnych služieb dáva každému občanovi Trnavy možnosť upozorniť mestskú samosprávu na tie služby, ktoré podľa jeho názoru v meste absentujú, nemajú dostatočnú úroveň alebo nie sú rovnako dostupné pre každého. Je preto aj na vás, do akej miery sa situácia môže v budúcnosti zlepšiť. Vaše odpovede na otázky v dotazníku budú cenným podkladom, lebo ukážu, aké zmeny a požiadavky by sme mali spoločne reflektovať pri tvorbe Komunitného plánu rozvoja sociálnych služieb na najbližšie roky.
Vopred vám ďakujeme za spoluprácu.

Prieskum zisťovania potrieb a požiadaviek občanov pri tvorbe komunitného plánu rozvoja sociálnych služieb na roky 2021 – 2027