Diskusie projektu s názvom Spolutvorba sa budú konať vo viacerých mestách. Cieľom stretnutí je, aby sa poskytovatelia služieb v oblasti duševného zdravia a ich užívatelia dopracovali k spoločným výsledkom. Tými je navrhovaná reforma v oblasti duševného zdravia a snaha o to, aby politici už nemohli tému odsúvať.

„Tento prístup je založený na princípe, v ktorom tí, ktorých sa služba dotýka, teda ľudia so zažitou skúsenosťou s duševnou poruchou a ich príbuzní jasne formulujú čo od systému starostlivosti potrebujú, aké sú ich potreby a  predstavy o lepšom fungovaní,“ približuje organizátor projektu Liga za duševné zdravie.

PROJEKT SPOLUTVORBA Pozvánka na stretnutie spojené s diskusiou