Rodinná poradňa v Trnave

    Navigácia
  • Domov
  • NewsRodinná poradňa v Trnave

Rodinná poradňa v Trnave

Minister práce, sociálnych vecí a rodiny Milan Krajniak oficiálne otvoril Rodinnú poradňu v Trnave. Je to jedna z piatich rodinných poradní na Slovensku, ktoré poskytnú bezplatné poradensko-psychologické služby pre jednotlivcov, páry aj rodiny. Ľuďom pomáhajú pri riešení problémov v manželstve, medzi členmi rodiny a v ďalších medziľudských vzťahoch. Rodinné poradne môže navštíviť každý, kto sa cíti nekomfortne v dôsledku osobnostného, sociálneho a spoločenského rozpoloženia, kde zároveň nájde kvalifikovanú odbornú pomoc prvého kontaktu. Odborné činnosti poskytujú psychológovia, sociálni pracovníci, ale aj iní odborníci (napr. pedagógovia, či právnici). Sú pripravení ľuďom poradiť pri dodržaní princípov maximálnej anonymity a mlčanlivosti. Rodinné poradne majú za cieľ zlepšiť vzťahy v rodine, posilniť medziľudské vzťahy a medzigeneračnú komunikáciu. Účelom je tiež problémom predchádzať, a teda vytvoriť systém prevencie duševných chorôb. V špecifických prípadoch (napr. s klientom so zdravotným znevýhodnením) môžu okrem osobného rozhovoru, komunikovať aj prostredníctvom telekomunikačných zariadení či v prirodzenom prostredí klienta.

Rodinná poradňa Trnava: Paulínska 17, 917 01 Trnava, ropo.tt@upsvr.gov.sk, 0918637758