V situáciách, keď potrebujeme rýchlu pomoc zdravotníkov, či pri zásahu hasičov alebo policajtov, môžeme byť rozrušení, nesústredení a môže byť pre nás náročné reagovať na ich otázky. V takom prípade môže prácu záchranným zložkám uľahčiť jednoduché tlačivo s údajmi o našom zdravotnom stave, užívaných liekoch a pod., ktoré poskytne potrebné informácie na adekvátnu pomoc.
Ide o tzv. I. C. E. kartu (z anglického In Case of Emergency, teda v prípade núdze) vo formáte A4, ktorú pripravilo Mesto Trnava pod názvom Seniorská obálka.

Majiteľ Seniorskej obálky v nej vyplní údaje týkajúce sa jeho zdravotného stavu podľa dôležitosti na základe troch farieb (červená, žltá, zelená) a umiestni ju na jedno z dvoch vopred určených miest: na vchodové dvere alebo na chladničku.
Súčasťou formulára sú aj kontakty na blízke osoby a na obvodného lekára.

Záujemcovia (či už v seniorskom veku, no pokojne aj mladší) si môžu Seniorskú obálku vyzdvihnúť na Mestskom úrade v Trnave na Trhovej 3 na referáte starostlivosti o seniorov (kancelária č. 167 na prízemí).
Časť obálok už putovala do rúk predsedov denných centier v Trnave, ktorí ich distribuovali medzi svojich členov.

Tlačivo Seniorskej obálky je možné stiahnuť si aj v elektronickej podobe z webu mesta trnava.sk a vytlačiť doma. Dokument vo formáte PDF je zverejnený v sekcii Občan a záložke Seniorská obálka v ľavom menu.
 

>>> STIAHNITE SI SENIORSKÚ OBÁLKU <<<

Seniorská obálka je k dispozícii na mestskom úrade aj online