Ste osamelo žijúca matka alebo otec a potrebujete pomoc?

    Navigácia
  • Domov
  • NewsSte osamelo žijúca matka alebo otec a potrebujete pomoc?

Ste osamelo žijúca matka alebo otec a potrebujete pomoc?

Tradičný model rodiny býva často zmenený tak, že dieťa nevychovávajú obaja rodičia. Príčiny môžu byť rozmanité. Dôsledky však tiež. Na Slovensku preto v máji 2019 vznikla nezisková organizácia JEDEN RODIČ, prvá a jediná organizácia poskytujúca cielenú komplexnú odbornú a humanitárnu pomoc pre osamelých rodičov a ich deti.
Cieľom organizácie je zvyšovať úroveň kvality života týchto ľudí ohrozených sociálnym vylúčením a rizikom chudoby. Podporuje neúplné rodiny s jedným rodičom, aby mohli žiť bezpečný a plnohodnotný život. Poskytuje informácie, ktoré pomáhajú osamelým rodičom a ich deťom prejsť týmto náročným životným obdobím dôstojnejšie a šťastnejšie. Dáva rodičom i deťom príležitosť na získanie nových zručností a vedomostí, aby mohli ľahšie zvládnuť ťažké životné situácie.
Osamelo žijúci rodič je dospelá osoba, ktorá bez pomoci alebo podpory inej dospelej osoby vychováva jedno alebo viac detí, s ktorými žije v domácnosti. 
Viac na: www.jedenrodic.sk
Túto informáciu zdieľa Mesto Trnava v záujme komunitného rozvoja.