Stretnutie trnavských pomáhajúcich organizácií odídencom z Ukrajiny

    Navigácia
  • Domov
  • NewsStretnutie trnavských pomáhajúcich organizácií odídencom z Ukrajiny

Stretnutie trnavských pomáhajúcich organizácií odídencom z Ukrajiny

V rámci komunitného plánovania sociálnych služieb Mesto Trnava organizuje spoločné pracovné stretnutie k téme pomoci občanom Ukrajiny, ktorí odišli z krajiny z dôvodu vojny.

Stretnutie pomáhajúcich organizácií sa uskutoční dňa 08. marca 2023 v čase od 13.00 h do 14.30 h v zasadacej miestnosti zastupiteľstva Mesta Trnavy, budova radnice mesta, Hlavná 1.

Predmetom stretnutia budú doterajšie skúsenosti a možnosti v oblasti pomoci odídencom z Ukrajiny a návrhy do budúcnosti.

Týmto si dovoľujeme na pracovné stretnutie pozvať všetkých, ktorí môžu byť v problematike nápomocní.