Združenie STORM už viac ako pätnásť rokov pracuje v Trnave v oblasti prevencie drog. Poskytuje sa anonymné sociálne poradenstvo pre ľudí, ktorí užívajú drogy a zároveň sa posilňuje povedomie o pomoci aj medzi obyvateľmi mesta. Projekt Mobilné poradenstvo, ktoré podporilo Mesto Trnava, je zacielený na propagáciu možnosti poradenstva, pomoci a podpory pre všetkých, ktorých sa téma drog a závislostí týka. Obyvatelia dostanú do schránky leták s informáciou o tom kedy a kam môžu volať a obrátiť sa na odborníka – pracovníka Združenia STORM.

Ako celý proces funguje? 

„Chceme dostať do povedomia možnosť pomoci najmä pre blízke osoby ľudí, ktorí užívajú drogy, alebo sami experimentujú a nevedia na koho sa môžu obrátiť. Každý, kto má záujem o poradenstvo a pomoc nám napíše SMS na telefónne číslo: 0915 908 814a my sa mu ozveme, zistíme problém a dohodneme ďalšie riešenie. Buď ho nakontaktujeme na ďalšie pomáhajúce organizácie alebo budeme v poradenstve pokračovať my – osobne či telefonicky alebo online,“ približuje projekt jeho koordinátor Mgr. Pavol Vančo.

Letáky budú distribuované v priebehu júna až septembra do 4 lokalít mesta prostredníctvom Slovenskej pošty v celkovom náklade 30 000 kusov. V schránke si ich nájdu najmä obyvatelia Družby, Tulipánu, Prednádražia a starého mesta.  „COVID 19 zanecháva výrazné stopy a jednou z nich je aj vyššia miera experimentovania či užívania drog. Sociálnym poradenstvom chceme podchytiť práve tú skupinu ľudí, ktorí nevedia ako ďalej, nemajú sa na koho obrátiť, alebo sa boja navštíviť inštitúciu. Naše služby sú zadarmo a anonymné, čo zvyšuje bezpečie a pocit istoty u klientov.“ dodáva koordinátor.

Pre viac informácií nás prosím kontaktuje na info@zdruzeniestorm.sk alebo 0905 943 229.

Tisíce letákov o pomoci do schránok obyvateľom Trnavy