Trnava od 21. septembra sprísňuje opatrenia

  Navigácia
 • Domov
 • NewsTrnava od 21. septembra sprísňuje opatrenia

Trnava od 21. septembra sprísňuje opatrenia

Krízový štáb mesta na svojom rokovaní vzhľadom k zhoršujúcej sa epidemiologickej situácii rozhodol, že od pondelka 21. septembra 2020 budú v rámci pôsobnosti samosprávy platiť sprísnené opatrenia na predchádzanie šírenia koronavírusu. Zároveň sa na základe rozhodnutia konzília odborníkov na štátnej úrovni prepína tzv. COVID semafor v rámci okresu Trnava na červenú.

„Všetky kroky konzultujeme s Úradom verejného zdravotníctva Slovenskej republiky aj Regionálnym úradom verejného zdravotníctva so sídlom v Trnave. Prosíme občanov, aby sa správali zodpovedne k sebe aj k okoliu a rešpektovali aktuálne usmernenia. Je veľmi dôležité dbať na dôkladnú hygienu rúk, dodržiavať bezpečné odstupy a samozrejme, nosiť ochranné rúško,“ hovorí viceprimátorka Trnavy Eva Nemčovská.

Od 21. septembra 2020 budú v Trnave platiť nasledovné opatrenia:

Mestský úrad (Trhová 3), Správa kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava (Hlavná 17 a Spartakovská 1/B), Správa majetku mesta Trnava (Spartakovská 1/B), Kancelária správy pohrebísk (Kamenná cesta 1)

 • meranie teploty a dezinfekcia rúk pri vstupe verejnosti, obmedzený počet ľudí v klientskom centre a v priestoroch matriky a ohlasovne pobytov
 • overovanie podpisov v teréne sa ruší až do odvolania
 • stretnutia výborov mestských častí a rokovania komisií mestského zastupiteľstva budú zvolávané iba v nevyhnutných prípadoch
 • zasadnutie mestského zastupiteľstva sa uskutoční bez prítomnosti verejnosti, sledovať sa bude dať online na trnava.videostream.sk

Mestská polícia mesta Trnava (Trhová 2)

 • meranie teploty a dezinfekcia rúk pri vstupe verejnosti, obmedzenie vstupu do budovy
 • stránky sa budú vybavovať predovšetkým mimo budovu

Radnica (Hlavná 1)

 • budova bude pre verejnosť zatvorená
 • plánované návštevy sa pri vstupe ohlásia u informátora a bude im zmeraná telesná teplota a poskytnutá dezinfekcia na ruky

Zariadenie pre seniorov ((T. Vansovej 5), Zariadenie opatrovateľskej služby (Hospodárska 62)

 • v zariadeniach platí preventívny zákaz návštev od 18. septembra 2020
 • denne sa vykonáva plošná dezinfekcia priestorov

Mestská poliklinika Družba (Starohájska 2)

 • každodenná plošná dezinfekcia

Mestské malometrážne byty pre seniorov (V. Clementisa 51)

 • meranie teploty a dezinfekcia rúk pri vstupe
 • vstup do budovy bude možný iba cez hlavný vchod

Mestská autobusová doprava

 • autobusy sa pravidelne dezinfikujú

Hromadné podujatia organizované mestom

 • podujatia budú organizované v súlade s nariadeniami ÚVZ SR a RÚVZ v Trnave

Spoločenské obrady organizované mestom

 • sobáše sa budú konať iba v termínoch, ktoré sú už potvrdené. V obradnej sieni radnice bude môcť byť prítomných maximálne 30 svadobčanov. Ruší sa účasť obradníkov (recitátori, speváci, hráči na hudobných nástrojoch), obrady sa vykonajú bez podávania rúk
 • pohreby sa budú konať pri maximálnom počte 40 ľudí
 • ďalšie opatrenia budú vychádzať z usmernení ÚVZ SR a RÚVZ v Trnave

Mestské jasle, materské a základné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Trnava, Základná umelecká škola, Centrum voľného času – Kalokagatia

 • v zariadeniach platí sprísnený hygienický režim v zmysle usmernení zodpovedných orgánov

Seniori

 • denné centrá pre seniorov budú otvorené, samozrejmosťou sú rúška, odstupy a zvýšená hygiena
 • obedy pre seniorov sa budú vydávať za prísnych opatrení do prenosných nádob, prípadne priamo v stravovni

Ľudia bez domova

 • v mestskej nocľahárni bude platiť sprísnený hygienický režim,
 • v rámci terénnej sociálnej práce sa budú ľuďom bez domova distribuovať ochranné rúška

Vonkajšie športoviská a detské ihriská

 • budú otvorené za sprísnených hygienických opatrení v zmysle usmernení zodpovedných orgánov