👍 V roku 2020 Trnavský samosprávny kraj ako prvý spomedzi všetkých samosprávnych krajov spustil bezplatnú službu domáceho tiesňového volania určenú pre samostatne žijúcich obyvateľov na území kraja “SOS gombík”.

🤝 V spolupráci s Krajskou inovačnou rozvojovou agentúrou a Asociáciou samaritánov Slovenskej republiky ASSR sa poskytovanie služby aktuálne rozšírilo, bude poskytovaná aj v maďarskom jazyku. Klienti, ktorí požiadajú o službu v maďarčine, budú môcť po stlačení gombíka v núdzovej situácii komunikovať s dispečingom prostredníctvom tlmočníka.

👨‍⚕️ Po vyvolaní tiesňového volania prostredníctvom SOS gombíka sa užívateľ dovolá zdravotne vyškolenému personálu dispečingu, ktorý následne situáciu vyhodnotí a a skoordinuje ďalší postup.

👌 Aktuálne túto bezplatnú službu využíva už 361 ľudí v 6️⃣0️⃣-tich mestách a obciach po celom kraji.

🏥 Doteraz klienti v núdzovej situácii uskutočnili na dispečing až 3.643 volaní, pričom až 88-krát im bola zabezpečená záchranná zdravotná služba.

ℹ️ O službe SOS gombík si viac prečítajte tu. V prípade záujmu o ďalšie informácie kontaktujte koordinátorku projektu prostredníctvom e-mailu vadovicova.lucia@kira.sk.

📹 Ilustračné video o tom, ako bezplatná služba funguje, je k dispozícii na https://youtu.be/zoa1MY7ZnZk.

Trnavská župa bezplatnú službu domáceho tiesňového volania poskytuje už aj v maďarskom jazyku