V utorok 16. novembra sa v zasadacej miestnosti mestského zastupiteľstva na radnici (Hlavná 1), uskutoční verejné prerokovanie strategického dokumentu – Komunitného plánu sociálnych služieb mesta Trnava na roky 2021- 2025, s výhľadom až do roku 2030.  Ak vám pracovné alebo iné povinnosti nedovolia na stretnutie prísť osobne, môžete verejné prerokovanie Komunitného plánu sociálnych služieb na roky 2021-2025 sledovať prostredníctvom aplikácie MS TEAMS.

Predkladaný dokument je výsledkom spolupráce a diskusie samosprávy s odborníkmi a verejnosťou. Viac informácií o príprave strategického materiálu priblížila jedna z autoriek Zuzana Královičová z Odboru strategického plánovania a projektového manažmentu z Mestského úradu v Trnave: „Komunitný plán sociálnych služieb podáva obraz o tom, ktoré zraniteľné skupiny obyvateľstva v meste žijú, aké sú ich špecifické potreby, aké sociálne služby im ponúka samospráva, neverejní poskytovatelia sociálnych služieb a ostatní aktéri sociálneho prostredia, čo mesto v spolupráci so svojimi partnermi má do budúcnosti zabezpečiť pre svojich občanov tak, aby sa cítili súčasťou komunity a kvalita ich života sa zvyšovala.“

Komunitný plán sociálnych služieb na roky 2021-2025 

V utorok 16. novembra sa uskutoční verejné prerokovanie Komunitného plánu sociálnych služieb mesta Trnava na roky 2021- 2025