Nová webová stránka socialnesluzby.trnava.sk prináša občanom prehľad o dostupných sociálnych službách a organizáciách aktívnych v sociálnej oblasti v Trnave a informácie o komunitnom plánovaní sociálnych služieb. 

Prostredníctvom komunitného plánovania sociálnych služieb plánujeme na úrovni mesta sociálne služby tak, aby zodpovedali potrebám obyvateľov Trnavy a zohľadňovali miestne špecifiká. Komunitný plán sociálnych služieb je výsledkom spoločnej práce samosprávy, poskytovateľov sociálnych služieb, mimovládnych organizácií a obyvateľov mesta. Nová webová stránka, ktorú pripravilo Mesto Trnava v spolupráci s organizáciami pôsobiacimi v sociálnej oblasti, uľahčí občanom orientáciu v sociálnych službách, ktoré sa nachádzajú na území krajského mesta, resp. v jeho blízkom okolí. Zároveň bude prinášať informácie o nových službách a aktualitách z diania v sociálnej oblasti i z komunitného plánovania.  

Poskytovatelia sociálnych služieb a organizácie, ktoré svojou činnosťou prispievajú k zlepšeniu života rodín s deťmi, seniorov, občanov so zdravotným znevýhodnením alebo pomáhajú ľuďom v ťažkých životných situáciách žijúcim v meste a majú záujem o prezentáciu na uvedenej webovej stránke, môžu informácie o svojej činnosti zaslať na adresu komunitneplanovanie@trnava.sk.

Vitajte na novej webovej stránke socialnesluzby.trnava.sk