Zariadenie pre seniorov na Ulici Terézie Vansovej, ktoré patrí pod Mesto Trnava, má nové vedenie. Od 9. októbra 2021 je jeho riadením poverená Anna Menkynová, ktorá nahradila dlhoročného riaditeľa Petra Klenovského.

„Ďakujeme pánovi Klenovskému za jeho prácu pre naše mesto. Po rokoch nastal čas posunúť sa vpred a očakávame, že táto personálna zmena vnesie do zariadenia nový vietor. Naším záujmom je moderné a príjemné miesto, kde sa budú klienti cítiť ako doma,“ hovorí viceprimátorka Trnavy Eva Nemčovská.  

V zariadení v súčasnosti žije 100 klientov a zamestnáva 72 ľudí. Víziou Anny Menkynovej je pritiahnuť sem tých najlepších a najkvalifikovanejších zamestnancov, ktorým ponúka maximálnu podporu, príležitosti na sebarozvoj i na ďalšie vzdelávanie a dobré pracovné podmienky.  

„Sme schopní finančne motivovať našich zamestnancov a konkurovať tak iným zdravotníckym zariadeniam. S podporou Mesta Trnava môžeme vytvoriť zo Zariadenia pre seniorov miesto, o ktorom bude potenciálny prijímateľ sociálnych služieb uvažovať medzi prvými. Mojím cieľom je poskytovanie sociálnych služieb na najvyššej možnej profesionálnej úrovni, rozšírenie aktivít s prijímateľmi, individuálny prístup ku každému z nich a posilňovanie ich silných stránok, vzájomná interakcia aj povzbudzovanie a zapájanie sa klientov do aktívnejšieho života v rámci ich schopností a možností,“ vysvetľuje A. Menkynová.  

Nová poverená riaditeľka má prax v oblasti sociálnych služieb a tiež skúsenosti s manažovaním zamestnancov. V blízkej budúcnosti pred ňou stoja aj ďalšie významné úlohy ako dokončenie rekonštrukcie vnútorných priestorov, vymaľovanie izieb a rozbehnutie projektu, ktorý je zameraný na zníženie energetickej náročnosti budovy zariadenia.  

Zariadenie pre seniorov hľadá ďalší personál na zdravotný úsek

Zdravotné sestry, opatrovateľky, ošetrovateľky a pomocný zdravotný personál, ktorí majú záujem o prácu v Zariadení pre seniorov v Trnave, sa môžu prihlásiť do 15. novembra 2021 na e-mailovej adrese anna.menkynova@dd.trnava.sk. ZpS ponúka možnosť plného pracovného úväzku na 7,5 hodiny, na skrátený pracovný úväzok, príp. na jednozmennú pracovnú dobu.

Vo vedení Zariadenia pre seniorov nastala zmena, poverená riaditeľka rozširuje rady zdravotníckych pracovníkov