V mesiacoch máj – júl 2022 Mesto Trnava v spolupráci s aktívnymi partnermi mesta v oblasti poskytovania sociálnych služieb a ďalšej sociálnej pomoci spracovalo správu o aktivitách v sociálnej oblasti za rok 2021. Správa bola spracovaná v zmysle komunitného plánu sociálnych služieb platného v období rokov 2016 – 2021.

Hodnotenie aktivít nájdete v sekcii KPSS, Komunitný plán sociálnych služieb mesta Trnavy na rok 2016-2020, v časti Implementácia strategického dokumentu, alebo tu:

Ilustračné foto, zdroj: pixabay.com

Vyhodnotili sme činnosť v sociálnej oblasti za rok 2021