Vzniká nová organizácia Zaži v Trnave – Mestské kultúrne stredisko; Správa kultúrnych a športových zariadení sa mení na Mestské služby mesta Trnava

    Navigácia
  • Domov
  • NewsVzniká nová organizácia Zaži v Trnave – Mestské kultúrne stredisko; Správa kultúrnych a športových zariadení sa mení na Mestské služby mesta Trnava

Vzniká nová organizácia Zaži v Trnave – Mestské kultúrne stredisko; Správa kultúrnych a športových zariadení sa mení na Mestské služby mesta Trnava

Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava na svojom 4. mimoriadnom zasadnutí vo štvrtok 8. apríla 2021 schválilo zmeny týkajúce sa organizačného poriadku Mestského úradu v Trnave a mestských organizácií. Cieľom je optimalizácia a zefektívnenie organizácie práce a správy majetku samosprávy.

K 1. máju 2021 bude zriadená nová príspevková organizácia Zaži v Trnave – Mestské kultúrne stredisko. Organizácia vychádza z úseku kultúry Správy kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava, na starosti bude mať organizovanie kultúrnych, spoločenských a umeleckých podujatí, rozvoj miestnej kultúry, tvorbu stratégie mesta v oblasti kultúry a umenia a tiež správu majetku vo vlastníctve mesta.
Spravovať bude mestské kultúrne zariadenia (Kino Hviezda, Mestský amfiteáter, kultúrny dom na Kopánke a v Modranke a ďalšie) i pamiatky (mestské opevnenie, mestskú vežu, atď.) spolu so sochami a pamätnými tabuľami v Trnave.

Ďalšou zmenou je presun prevádzky pohrebísk a cintorínov z odboru komunálnych a cintorínskych služieb Mestského úradu v Trnave na Správu kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava, ktorá bude mať po novom názov Mestské služby mesta Trnava. Mení sa aj jej sídlo zo Spartakovskej 1B na Priemyselnú 5. Prevádzkovať bude všetky cintoríny v meste, adresa Kancelárie správy pohrebísk ostáva naďalej na Kamennej ceste 1.

Na Mestské služby mesta Trnava prechádza aj Trnavský bikesharing, pre používateľov ani pre tých, ktorí by sa do systému zdieľaných mestských elektrobicylov chceli zaregistrovať, sa nič nemení.