Zariadenie pre seniorov v Trnave pozýva všetkých priaznivcov i zvedavcov na Deň otvorených dverí, ktorý sa uskutoční v priestoroch zariadenia na Ul. T. Vansovej 5 v Trnave vo štvrtok 29. júna 2023 v popoludňajších hodinách, v čase od 13.00 do 18.00 h.

“Deň otvorených dverí je pre nás významný deň, pretože nám umožní stretnúť sa s viacerými partnermi, s ktorými počas roka spolupracujeme a taktiež nám ponúka možnosť ukázať verejnosti zariadenie, ktoré má energiu, inovatívnosť a snahu plánovať príjemné veci pre ľudí.”

V Zariadení pre seniorov je pripravený zaujímavý program. Ste srdečne vítaní!

Zariadenie pre seniorov pozýva všetkých na Deň otvorených dverí