Téma migrácie je citlivá, prečo je však potrebné riešiť integráciu cudzincov na lokálnej úrovni? Aké sú miestne politiky v našich mestách a krajoch? Akí cudzinci a aké cudzinky v nich žijú? A ako s cudzincami na samosprávnej úrovni pracovať, ako ich zapájať?


Na všetky tieto otázky ponúkne odpovede záverečná online konferencia k projektu KapaCITY – podpora samospráv pri miestnej integrácii cudzincov.

V prípade záujmu sa registrujte do 21. februára na adrese bit.ly/KapaCITYkonferencia.


Podrobnosti o programe konferencie nájdete na kapacity.sk.


Projekt KapaCITY je spolufinancovaný Európskou úniou z Fondu pre azyl, migráciu a integráciu (AMIF). Fondy pre oblasť vnútorných záležitostí.

Záverečná online konferencia k projektu KapaCITY