Rodičia v týchto dňoch kupujú školské pomôcky pre svoje deti. V mnohých rodinách však chýbajú peniaze a na konci leta majú obavu, ako a či vôbec zvládnu vychystať deti do školy. Verejnosť môže týmto rodinám pomôcť prostredníctvom zbierky, ktorú organizuje Trnavská arcidiecézna charita.

Zošity, písacie, rysovacie a výtvarné pomôcky, ale aj elektroniku zbiera v týchto dňoch charita pre tých, ktorí si ich kúpu nemôžu dovoliť. Ide najmä o viacdetné a neúplné rodiny, či rodiny s chorým dieťaťom. Školské pomôcky z charity však pomáhajú aj v detských a azylových domoch.

Po minulé roky dokázala vďaka zbierke Trnavská arcidiecézna charita pomôcť stovkám rodín v nepriaznivej životnej situácii.Ľudia už našu zbierku poznajú a zapájajú sa do nej, za čo sme im vďační. Nosia nám aktovky plné školských pomôcok a zbierku podporujú aj firmy so svojimi zamestnancami,“ hovorí Darina Kukuľová-Kvetanová, PR manažérka Trnavskej arcidiecéznej charity.

Podľa nej charita každoročne vylepšuje sieť zberných miest, aby bola Zbierka školských pomôcok verejnosti čo najviac dostupná. „Momentálne máme zberné miesta v 7 okresoch, ľudia tak pomôcky môžu prinášať do miest, ale aj do obcí, kde nám so zbierkou pomáhajú dobrovoľníci,“dodáva Darina Kukuľová – Kvetanová

Novinkou dvanásteho ročníka Zbierky školských pomôcok je sociálne štipendium. Charita ho zostaví z finančnej časti zbierky a prerozdelí medzi rodiny, s ktorými dlhodobo pracuje. Dieťa tak dostane napríklad príspevok na cestovné do školy, či na doučovanie a môže si vylepšiť prospech. Rodičia mu tiež budú môcť zaplatiť krúžky, vďaka ktorým rozvinie svoj športový, jazykový či umelecký talent. 

„Mnohé deti, s ktorými pracujú sociálni pracovníci charity, neboli nikdy na školskom výlete, v škole prírode alebo nemajú peniaze na stužkovú slávnosť. I keď majú talent, rodiča im nemajú za čo kúpiť hudobný nástroj alebo športovú výbavu,“ dopĺňa  Darina Kukuľová – Kvetanová s tým, že charite sú ich príbehy dôverne známe a vďaka sociálnemu štipendiu dokáže odmeniť ich snahu a motiváciu dosahovať v škole čo najlepšie výsledky.

Sociálne štipendium môže verejnosť podporiť na účte SK37 0900 0000 0001 7687 5345, variabilný symbol 2211, alebo online na charitastipendium

Všetky informácie o zbierke sú na internetovej stránke charity

Zberné miesta a kontaktné osoby:

Okres Trnava
Trnava, Špitálik – komunitné centrum, Hlavná 43, Kristína Ryšavá, 0940 998 334;
Cífer, farský úrad, Ján Bučík, 0903448441;
Hrnčiarovce nad Parnou,  Farský kostol sv. Martina,  Jana Cíferská, 0908073648;
Križovany nad Dudváhom, Križovany nad Dudváhom 281,  Mária Strýčková, 0948887540;
Špačince, farský kostol Špačince, Silvia Lehútová, 0915784177;
Šelpice, Šelpice 2045, Monika Martinkovičová, 0903253722;
Zavar, Športová 26,  Eleonóra Malovcová, 0903040981.

Okres Hlohovec
Leopoldov, Kostol sv. Ignáca z Loyoly, Zuzana Svetlíková, 0902 337 624;
Hlohovec,  OZ Samária – sklad na železničnej stanici, Helena Dzurechová, 0911132828.

Okres Piešťany
Piešťany, Centrum pomoci človeku, Andreja Hlinku 41, Simona Petrušová, 0910 788 031;
Veľké Kostoľany, farský úrad, Igor Gajdoš, 0905360378.

Okres Nové Mesto Nad Váhom
Nové Mesto nad Váhom, farská charita – Palkovičova 23, Peter Ochránek 948090984.

Okres Galanta
Galanta, farská charita – Hlavná 14, Mária Csikós – Tamás, 0905894023;
Sereď, farská charita – Novomestská 3022, Mária Fačkovcová, 0908179610.

Okres Šaľa
Šaľa,  Kostol Sv. Margity Antiochijskej, Nám. Sv. Trojice 2, Peter Nagy, 0907176914.

Okres Dunajská Streda 
Dunajská Streda, farská charita – Bacsáková 5, Gyorgy Bugár, 0904644950. 

Zbierku školských pomôcok môžu ľudia podporiť v Trnave aj v okolitých obciach