Zdravé mesto je projekt, ktorý v roku 1986 iniciovala Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) s cieľom zlepšiť zdravie obyvateľstva na komunálnej úrovni. Medzi mestami, ktoré túto ideu prevzali, je od roku 1996 aj Trnava, v tom istom roku sa stala aj členom siete Zdravých miesto na Slovensku. Dnes je Trnava jediným slovenským mestom, kde Zdravé mesto naďalej funguje ako samostatná súčasť samosprávy.

„Zdravé mesto je koncept, prostredníctvom ktorého mesto podporuje fyzické a duševné zdravie svojich obyvateľov a vyvíja aktivity spojené s jeho ochranou, prevenciou chorôb a šírením osvety v oblasti zdravého životného štýlu. Dotýka sa aj ochrany životného prostredia, udržateľného spôsobu života a ďalších vecí, ktoré prispievajú k zlepšeniu kvality života v meste,“ vysvetľuje Petra Vráblová zo Zdravého mesta Trnava (ZMT).

Za 25 rokov svojej existencie prešlo ZMT rôznymi zmenami, jeho náplň a smerovanie sa vyvíjali a prispôsobovali aktuálnym podmienkam a potrebám.  

„Od mája 2021 je Zdravé mesto zaradené pod úsek komunikácie a marketingu mesta a prešli naň viaceré činnosti súvisiace s oblasťou zdravia, vzdelávania, sociálnej problematiky či s dobrovoľníctvom. Okrem rôznorodých aktivít sme zintenzívnili aj našu komunikáciu s verejnosťou – jednak na facebookovej stránke Zdravé mesto Trnava i prostredníctvom osobných stretnutí s ľuďmi na podujatiach, ktoré organizujeme,“ dopĺňa druhá členka tímu ZMT Anna Tamajková.   

Zdravé mesto Trnava poznajú Trnavčania z Dní zdravia, podujatia Naše mesto či z Európskeho týždňa mobility. Stojí aj za aktivitami ako školské fóra, rozličné charitatívne zbierky či farebné nasvecovanie radnice pri príležitosti rôznych významných dní (napr. Svetový deň predčasne narodených detí, Zastavme násilie na ženách, Svetový deň povedomia o autizme a ďalšie).
Okrem toho je Zdravé mesto Trnava súčasťou Mestského grantového systému v oblasti zdravia a drogovej prevencie, ktorý umožňuje organizáciám a združeniam získať financie na podporu ich činnosti.  

Ak sa chcete o ZMT dozvedieť viac, odporúčame vám sledovať ho na Facebooku. Na vaše otázky či podnety radi odpovieme na e-mailovej adrese zdravemesto@trnava.sk.

Vyhrajte so Zdravým mestom Trnava

Do 19. decembra 2021 môžete vyplniť online dotazník, v ktorom sa zaujímame o vaše názory a preferencie v oblasti životného štýlu i návrhy na zlepšenie konceptu Zdravého mesta Trnava. Troch respondentov vyžrebujeme a odmeníme darčekmi.

Zdravé mesto Trnava oslavuje štvrťstoročie. Zapojte sa do prieskumu o zdravom životnom štýle a vyhrajte