Prostredníctvom komunitného plánovania sociálnych služieb plánujeme na úrovni mesta sociálne služby tak, aby zodpovedali potrebám obyvateľov Trnavy a zohľadňovali miestne špecifiká. Komunitný plán sociálnych služieb je výsledkom spoločnej práce samosprávy, neverejných poskytovateľov sociálnych služieb, mimovládnych organizácií a obyvateľov mesta.

Na tejto webovej stránke prinášame prehľad o dostupných sociálnych službách a organizáciách aktívnych v sociálnej oblasti v Trnave a informácie o komunitnom plánovaní.


Aktuality

8. augusta 2023

Pomáhajúce profesie v školách budú financované aj v ďalšom školskom roku prostredníctvom projektu

Pedagogickí asistenti, členovia školských podporných tímov, pomocní vychovávatelia, rodičovskí asistenti a školskí digitálni koordinátori – to sú profesie, ktoré budú...
čítaj viac
8. augusta 2023

Klientom zariadenia pre seniorov zlepšia kvalitu života modernejšie kúpeľne a voľný čas budú môcť tráviť aj v priestoroch zimnej záhrady

Zariadenie pre seniorov v Trnave pravidelne realizuje projekty, ktorými zlepšuje kvalitu života svojich klientov a vytvára kultivované prostredie, kde môžu...
čítaj viac
28. júla 2023

Aj príroda spája komunitu, prvá mestská komunitná záhradka sa už zelená

V rámci projektu revitalizácie Agátky podporeného z EŠIF vznikla vo vnútrobloku na Ulici Vladimíra Clementisa 21 prvá mestská komunitná záhrada....
čítaj viac
19. júla 2023

Aj ty môžeš byť jedným z hrdých Buddy, ktorí pomáhajú deťom z centier pre deti a rodiny

„MÔŽEM SA SPOĽAHNÚŤ,” hovoria deti o svojom BUDDY dobrovoľníkovi. BUDDY vzťah im okrem spoľahlivosti prináša aj radosť a dôveru v...
čítaj viac
13. júla 2023

Nová klubovňa na Linčianskej ponúka priestor na voľnočasové aktivity mládeže

Na trnavskom sídlisku Linčianska sa v prvý prázdninový deň otvorili dvere novej mestskej klubovne pre deti a mládež. Priestor s príznačným názvom Linka...
čítaj viac
13. júla 2023

Trnavská župa bezplatnú službu domáceho tiesňového volania poskytuje už aj v maďarskom jazyku

V roku 2020 Trnavský samosprávny kraj ako prvý spomedzi všetkých samosprávnych krajov spustil bezplatnú službu domáceho tiesňového volania určenú pre...
čítaj viac
12. júla 2023

Bezplatné dlhové poradne už pomohli 10 tisíc klientom

V 46 mestách po celom Slovensku dnes fungujú Bezplatné dlhové poradne, ktoré poskytujú právnu, ekonomickú a psychologickú pomoc ľuďom v...
čítaj viac
16. júna 2023

Mesto Trnava seniorom ponúka viacero služieb aj výhod

Mesto Trnava sa angažuje, aby čo najviac ľudí v poproduktívnom veku zostalo aktívnych čo najďalej. Všíma si potreby staršej generácie...
čítaj viac
16. júna 2023

Zariadenie pre seniorov pozýva všetkých na Deň otvorených dverí

Zariadenie pre seniorov v Trnave pozýva všetkých priaznivcov i zvedavcov na Deň otvorených dverí, ktorý sa uskutoční v priestoroch zariadenia...
čítaj viac