Prostredníctvom komunitného plánovania sociálnych služieb plánujeme na úrovni mesta sociálne služby tak, aby zodpovedali potrebám obyvateľov Trnavy a zohľadňovali miestne špecifiká. Komunitný plán sociálnych služieb je výsledkom spoločnej práce samosprávy, poskytovateľov sociálnych služieb, mimovládnych organizácií a obyvateľov mesta. Na tejto webovej stránke prinášame prehľad o dostupných sociálnych službách a organizáciách aktívnych v sociálnej oblasti v Trnave a informácie o komunitnom plánovaní.


Aktuality

10. mája 2021

Zapojte sa s nami do Nášho Mesta

Tento rok sa zapojí mesto Trnava 11. júna 2021 do podujatia firemného dobrovoľníctva s názvom Naše Mesto. Podujatie organizuje Nadácia...
čítaj viac
3. mája 2021

Výzva ohľadom aktualizácie Sprievodcu sociálnymi službami

Každý sa môže ocitnúť v situácii, kedy bude potrebovať sociálnu pomoc či poradenstvo. Mesto Trnava vydalo praktickú príručku s kompletnými...
čítaj viac
30. apríla 2021

Vzniká nová organizácia Zaži v Trnave – Mestské kultúrne stredisko; Správa kultúrnych a športových zariadení sa mení na Mestské služby mesta Trnava

Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava na svojom 4. mimoriadnom zasadnutí vo štvrtok 8. apríla 2021 schválilo zmeny týkajúce sa organizačného poriadku...
čítaj viac
23. apríla 2021

Výzva Mesta Trnava č. 1/2021 na zabezpečenie vykonávania opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately pomocou odborných metód na úpravu rodinných a sociálnych pomerov dieťaťa

Mesto Trnava dáva na vedomie výzvu č. 1/2021 na predkladanie žiadosti o finančný príspevok na rok 2022 formou projektu na...
čítaj viac
12. apríla 2021

Mestský úrad otvorí časť pracovísk pre verejnosť

Od pondelka 12. apríla 2021 sa pre verejnosť opäť otvára klientske centrum, podateľňa, matrika a ohlasovňa pobytov na Mestskom úrade...
čítaj viac
8. apríla 2021

Výzva Ministerstva kultúry SR zameraná na podporu kultúrnych aktivít osôb so zdravotným postihnutím alebo inak znevýhodnených skupín obyvateľstva

Ministersvo kultúry SR vyhlasuje výzvu zameranú na podporu kultúrnych aktivít osôb so zdravotným postihnutím alebo inak znevýhodnených skupín obyvateľstva. Výzva...
čítaj viac
8. apríla 2021

Nadácia Pontis v spolupráci so spoločnosťou Tesco vyhlasuje 9. edíciu programu Vy rozhodujete, my pomáhame

Lokálne organizácie, samosprávy, školy či neziskovky môžu prihlásiť svoje projekty zamerané na zlepšenie života vo svojom okolí do 2. mája...
čítaj viac
7. apríla 2021

Štát spustil Čakáreň pre záujemcov o očkovanie, ľudom bez internetu pomôže s registráciou samospráva

Mesto Trnava avizovalo spustenie dvoch telefonických liniek pre záujemcov o očkovanie proti koronavírusu, ktorí majú ťažkosti s registráciou v online formulári alebo nemajú...
čítaj viac
2. marca 2021

Aktuálne informácie ohľadom infekčného príplatku a očkovania | 2.3.2021

Na základe informácie z MPSVaR si Vám dovoľujeme oznámiť aktuálne informácie: Očkovanie v sociálnych službách: Na webstránke MPSVaR sa nachádza aktualizované usmernenie...
čítaj viac
1. marca 2021

Samospráva zriaďuje pre ľudí s koronavírusom telefónnu linku na zabezpečenie nevyhnutných nákupov

Od stredy 3. marca 2021 budú môcť Trnavčania, ktorí boli pozitívne testovaní na koronavírus a musia dodržiavať karanténu, využiť telefónnu linku...
čítaj viac