Prostredníctvom komunitného plánovania sociálnych služieb plánujeme na úrovni mesta sociálne služby tak, aby zodpovedali potrebám obyvateľov Trnavy a zohľadňovali miestne špecifiká. Komunitný plán sociálnych služieb je výsledkom spoločnej práce samosprávy, poskytovateľov sociálnych služieb, mimovládnych organizácií a obyvateľov mesta. Na tejto webovej stránke prinášame prehľad o dostupných sociálnych službách a organizáciách aktívnych v sociálnej oblasti v Trnave a informácie o komunitnom plánovaní.


Aktuality

1. marca 2022

Ukrajina: Informácie pre našich občanov na Ukrajine, pre prichádzajúcich Ukrajincov a o možnostiach pomoci Ukrajine

Všetkým našim občanom odporúčame opustiť územie Ukrajiny Sledujte miestne štátne médiá a orgány. Počúvajte vyjadrenia najvyšších predstaviteľov Ukrajiny a riaďte sa...
čítaj viac
16. februára 2022

Distribúcia dotazníka o energiách pre MPSVR SR

Vzhľadom k tomu, že v súčasnosti sa pripravuje návrh intervenčnej logiky ako postupovať pri kompenzácii vysokých cien energií, sumarizujú rezorty potrebné informácie...
čítaj viac
15. februára 2022

Výberové konanie na obsadenie pracovného miesta: referent/ka terénnej sociálnej práce

Mesto, Trnava,  Mestský úrad v Trnave,  Trhová 3, Trnava vyhlasuje výberové konanie  na obsadenie pracovného miesta: referent/ka referátu terénnej sociálnej práce na odbore...
čítaj viac
3. februára 2022

Právna klinika pokračuje v činnosti od 14. februára

Všetci tí, ktorí majú záujem využiť činnosť Právnej kliniky Mesta Trnavy budú môcť tak urobiť od polovice februára.Aj v letnom...
čítaj viac
3. februára 2022

Pracujeme na pláne aktivít pre tento rok

V rámci komunitného plánovania sociálnych služieb a súvisiacich sociálnych tém Mesto Trnava v spolupráci s aktérmi sociálneho prostredia aktuálne pracuje...
čítaj viac
28. januára 2022

Učiaca sa Trnava: Ako nevyhorieť v pomáhajúcich profesiách

Byť zdravý a v pohode je vízia, s ktorou pracuje tím projektu Učiaca sa Trnava. Vypočujte si s nami podcast...
čítaj viac
24. januára 2022

Counselling: Trnavská univerzita prináša nový študijný program, ktorý svet pozná už desaťročia

Aktívne počúvať, riešiť problémy v sociálnej službe, chrániť zraniteľných, správne komunikovať či presne posudzovať situáciu sociálne odkázaných. To všetko sa...
čítaj viac
17. januára 2022

Národná linka na pomoc deťom v ohrození VIAC AKO NI(C)K

Násilie, s ktorým sa deti stretávajú, môže mať veľa podôb. Od šikany, zosmiešňovania, ponižovania, kyberšikany cez vyhrážanie, bitie, týranie, či sexuálne...
čítaj viac
7. januára 2022

Oceňovanie manželov v Trnave a v Piešťanoch

Centrum pomoci pre rodinu aj v roku 2022 hľadá NAJDLHŠIE TRVAJÚCE MANŽELSTVÁ z Trnavy i z Piešťan. "Tento rok sa uskutoční...
čítaj viac
23. decembra 2021

Usmernenie k postupu pre prípad prvého pozitívne testovaného prijímateľa alebo zamestnanca na SARS-CoV-2 variant Omicron

Pri potvrdení prvého pozitívneho výsledku na SARS-CoV-2 variant Omicron u prijímateľa sociálnej služby alebo zamestnanca poskytovateľa sociálnej služby (v prípade, že...
čítaj viac