Na radnici sa diskutovalo o problémoch vzdelávania detí s ťažkým zdravotným postihnutím

    Navigácia
  • Domov
  • NewsNa radnici sa diskutovalo o problémoch vzdelávania detí s ťažkým zdravotným postihnutím

Na radnici sa diskutovalo o problémoch vzdelávania detí s ťažkým zdravotným postihnutím

Na pôde Mesta Trnavy sa dňa 24. októbra 2023 stretli členovia pracovnej skupiny zameranej na pomoc ľuďom so zdravotným znevýhodnením a ich rodinám, aby diskutovali o problematike začleňovania detí s ťažkým zdravotným postihnutím, osobitne detí s poruchou autistického spektra, do vzdelávania. Pracovná skupina pôsobí v území mesta Trnavy v rámci komunitného plánovania sociálnych služieb.

Možnosť pravidelného vzdelávania detí s autizmom v škole dáva deťom možnosť osobného rozvoja, prispieva k ich socializácii. Vytvára tiež priestor pre to, aby sa rodičia detí mohli plnohodnotne uplatniť v bežnom živote. Dáva im možnosť zamestnať sa, poskytuje odľahčenie od náročnej starostlivosti o autistické či mentálne postihnuté dieťa.

V praxi sú tieto možnosti uplatňovania sa výrazne obmedzené. Obyčajne vzdelávanie dieťaťa prebieha v špeciálnej škole, aj to iba v rozsahu pár hodín týždenne alebo individuálnou formou. Mnohí rodičia, zvlášť matky, vzhľadom na osobité požiadavky vyplývajúce z diagnózy dieťaťa sú nútení stať sa nepretržitým opatrovateľom dieťaťa bez možnosti odľahčenia od starostlivosti. Rodina sa dostáva často do finančných problémov, izolovanosti, častokrát sa pod ťarchou okolností rozpadá.

Prítomní sa zhodli na potrebe diskutovať o takýchto témach, hoci ich riešenie je mimoriadne náročné a zdĺhavé. Problém vyžaduje systémové riešenia v prvom rade na národnej úrovni, súčinnosť ministerstiev zaoberajúcich sa vzdelávaním, rodinou, sociálnymi vecami aj zdravotníctvom. Mesto Trnava v spolupráci s partnermi mesta v sociálnej oblasti navrhli konkrétne riešenia, ktoré čiastočne môžu trnavským rodinám pomôcť zvládnuť náročnú starostlivosť. Riešenia budú aplikované aj vyhodnocované priebežne so zámerom rozvíjať postupnú efektívnu pomoc a podporu rodinám s deťmi s ťažkým zdravotným postihnutím na úrovni komunity.

Záznam z rokovania nájdete TU.